2400zł za zakwaterowanie Ukraińca. Świadczenie na uchodźców z Ukrainy

W momencie wybuchu wojny w Ukrainie Polacy, fundacje, samorządy i firmy oferują wsparcie osobom, które uciekły przed rosyjską agresją. W celu rekompensaty kosztów dla pomagających weszła w życie Specustawa z dnia 15.03.2022 r. W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie dotyczące zasad wypłat świadczeń za zapewnienie noclegu obywatelom Ukrainy.

Kto może skorzystać ze świadczenia na uchodźców?

Osoba prywatna, firma, czy organizacja pozarządowa może skorzystać ze zwrotu kosztów pomocy dla uchodźców.

Jeżeli przyjąłeś po 24.02.2022 roku uchodźców do swojego domu lub lokalu, możesz starać się o refundację kosztów. Świadczenie jest wypłacane „z dołu”, czyli dopiero po odbytym noclegu.

Jaka kwota przysługuje za zakwaterowanie Ukraińców?

Do 40 zł za osobę przez maksymalnie 60 dni (choć i jest możliwość w specjalnych okolicznościach przedłużenia powyżej 60 dni). Czyli maksymalne świadczenie będzie wynosiło 2400zł. Choć jest również zapis, że kwota może być podwyższona przez wojewodę, jeśli zakwaterowanie i wyżywienie Ukraińców było zrealizowane w okresie pomiędzy 24.02.2022 a 16.03.2022 r.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek? Kto wypłaca świadczenia za uchodźców?

Wnioski o dofinansowanie dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy należy złożyć w urzędzie gminy.
Dokument wnioskujący o zwrot kosztów za nocleg uchodźców można złożyć już od 16.03.2022 roku.
Finansowanie jest realizowane wstecz, dlatego zachęcamy, żeby składać wnioski jak najpóźniej np. za okres 60 dni wstecz.

Ile czasu czekamy na rozpatrzenie wniosku?

Urzędy gmin mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia pieniężnego.

Wyłudzenia świadczeń będą karane

Oświadczenie nieprawdy we wniosku o dofinansowanie oraz pobranie świadczenia w przypadku naruszenia zasad, będzie skutkowało na pewno sprawą karną. Należy pamiętać, że w ten sposób okradamy nasz kraj i jest to znacznie gorzej postrzegane niż kradzież innej osoby, czy firmy.
Dla 2 czynszów nie warto ryzykować oświadczając kłamstwo i pozyskując chwilowy zastrzyk pieniędzy.

Jak będzie weryfikowane zakwaterowanie Ukraińców?

Gmina może dokonać weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonają upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Urzędnicy mogą odmówić wypłaty świadczenia, jeżeli warunki zapewnione uchodźcom zagrażają ich życiu lub zdrowiu. Dofinansowanie oczywiście nie zostanie również wypłacone, jeśli podane we wniosku informacje okażą się nieprawdziwe – przykładowo, gdy ktoś będzie ubiegał się o dofinansowanie za uchodźców, a jednocześnie odpłatnie wynajmuje im kwaterę.

Czy i jaką umowę zawrzeć z Ukraińcami?

Zachęcamy do zawarcia umowy najmu pokoju lub umowy najmu mieszkania w formie pisemnej. Uwaga!! jeżeli jednak zawrzesz umowę z uwzględnieniem czynszu, zgłosisz ją do urzędu skarbowego – Nie możesz ubiegać się o dofinansowanie! Umowa może być tzw. backupem, schowana gdy pojawi się problem. Nie można pobierać czynszów i jednocześnie ubiegać się do refundację kosztów.
W umowie koniecznie uwzględnić należy pełne dane spisane z paszportu. Jak najwięcej nr telefonów. Adres email. Nr telefonu do pracodawcy, jeżeli jedna z osób już pracuje w Polsce. Gdy cokolwiek się zdarzy losowego, potrzebujesz mieć kontakt z bliskimi osobami uchodźcy.

Czy zakwaterowanie uchodźców jest bezpieczne pod kątem eksmisji?

Pamiętajmy, że uchodźcy są często w trudnej sytuacji i różnie może być z zakończeniem chęci wspierania w formie noclegu. W czasie pandemii COVID-19, eksmisja została całkowicie wstrzymana. Nie można teraz legalnie wyrzucić najemcy, nawet jeżeli nie płaci czynszu.

Próba siłowej eksmisji lub nawet zlecenie, czy współudział to nawet 3 lata więzienia zgodnie z art. 191 K.K. (Uporczywe nękanie lokatora).

Jeżeli media są przypisane na wynajmującego, to w przypadku braku płatności od najemcy, wynajmujący i tak musi płacić rachunki! Ustawa o ochronie praw lokatorów art. 6a – Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia mediów.

Wzór wniosku o dofinansowanie – świadczenie na uchodźce

Nie ma jeszcze gotowego wzoru wniosku w internecie. Gdy tylko się pojawi dodamy do tego artykułu.
W poniedziałek 21.03.2022 r. po południu powinien być udostępniony wzór wniosku o te środki.

Wniosek musi zawierać informacje dotyczące pobytu uchodźców z Ukrainy, w szczególności:

 • imię i nazwisko albo nazwę wnioskującego zapewniającego nocleg;
 • PESEL lub NIP wnioskującego
 • wskazanie okresu w jakim odbywało się zakwaterowanie oraz liczby osób objętych pomocą
 • imię i nazwisko osób przyjętych do zakwaterowania i PESEL (zgodnie ze specustawą uchodźcom z Ukrainy będą nadawane specjalne nr PESEL)
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
  nr konta bankowego, na który wypłacane będzie świadczenie
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres sprawowania opieki nad obywatelami Ukrainy nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem

Co dalej? Czy będzie przedłużone finansowanie zakwaterowania?

Możliwe, że polski rząd przedłuży wsparcie. Na chwilę obecną nowa specustawa przewiduje 60 dni.

Legalny pobyt Ukraińców?

Parlament przyjął oraz Prezydent RP podpisał specjalną ustawę, która zapewnia legalny pobyt, pełny dostęp do rynku pracy, opieki zdrowotnej i edukacji uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. Jeśli osoba zadeklaruje chęć pozostania w naszym kraju, jej pobyt stanie się za legalny w okresie 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r.

Numer PESEL dla uchodźców
W celu sprawnego i szybkiego zalegalizowania pobytu uchodźców z Ukrainy została stworzona specustawa. Od wczoraj mogą oni także otrzymać specjalny numer PESEL.

Czy pozwolić na zameldowanie Ukraińca w mieszkaniu?

Zapraszamy do obejrzenia wideo nt. meldunku Ukraińców w mieszkaniu:

Ubezpieczenie OC Najemcy

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 15.03.2022 r., DzU z 15.03.2022 r., pozycja 605

5/5 - (5 votes)

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej