Bezpieczna umowa najmu mieszkania

Zanim zaczniesz szukać najemców, musisz zdecydować, jaki rodzaj umowy najmu chciałbyś zawrzeć. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje umów, z których mogą korzystać właściciele; umowy najmu krótkoterminowe i umowy najmu długoterminowe. Umowa wynajmu mieszkania podpisywana jest zazwyczaj na czas określony, przeważnie jest to 12 miesięcy. Najemca zyskuje pewność, że przynajmniej przez rok umowa nie zostanie zerwana, natomiast osoba wynajmująca będzie mieć zapewnione systematyczne przypływy gotówki i pewność, że lokator nie zerwie umowy dla korzystniejszej oferty konkurencji. W tym miejscu warto także uregulować kwestie wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Jeśli najemca będzie chciał wycofać się z umowy przed upływem jej obowiązywania, będzie zmuszony zapłacić za okres obowiązywania umowy lub zapłacić karę, której wysokość również powinna znajdować się w umowie najmu mieszkania lub w umowie najmu okazjonalnego. Jeśli właściciel mieszkania będzie chciał przedwcześnie wypowiedzieć umowę najmu, lokator będzie mógł dochodzić swoich praw w sądzie. Niezależnie od tego, czy chcesz wynająć dom, mieszkanie, czy pokój, powinieneś skorzystać z umowy najmu, która zawiera elementy, które powinna zawierać bezpieczna umowa najmu.

Bezpieczna umowa najmu mieszkania

Nazwy wszystkich stron umowy, w tym wszystkich dorosłych najemców

Ważne jest, aby umowa zawierała nazwiska nie tylko właściciela mieszkania i głównego najemcy, ale także wszystkich innych dorosłych, którzy będą zajmować lokal. Gwarantuje to, że wszyscy dorośli, którzy będą mieszkać w wynajmowanej nieruchomości, są odpowiedzialni za obowiązki określone w umowie, w tym opłatę za czynsz. Oznacza to także, że właściciel może rozwiązać umowę najmu, jeśli którykolwiek z najemców naruszy warunki najmu. Jeśli wymienisz tylko jedną osobę jako najemcę, a którykolwiek z nieobecnych na liście osób narusza ważny okres najmu, będziesz mieć mniej możliwości by odzyskać swoje mieszkanie.W umowie najmu oprócz imion i nazwisk osób będących stronami umowy powinny znaleźć się także ich identyfikatory PESEL oraz numery dowodów spisane z dokumentów tożsamości. W praktyce oznacza to, że  osoba wynajmująca ma prawo ubiegać się o zaległy czynsz od któregokolwiek z najemców, jeśli inni opuszczą mieszkanie lub nie będą w stanie zapłacić.  

Termin najmu

Klauzula ta określa, czy umowa najmu jest umową najmu z miesiąca na miesiąc, która będzie obowiązywać z miesiąca na miesiąc, chyba że użytkownik, wynajmujący lub najemca ją wypowie, lub czy umowa jest umową najmu na czas określony . Umowy najmu są zwykle zawierane na czas określony na okres jednego roku, przy czym umowa określa opcje jej przedłużenia po upływie określonego czasu. Należy również uwzględnić opcje rozwiązania umowy. Umowa najmu podpisywana jest zazwyczaj na czas określony, przeważnie jest to 12 miesięcy. Najemca zyskuje pewność, że przynajmniej przez rok umowa nie zostanie zerwana, natomiast osoba wynajmująca będzie mieć zapewnione systematyczne przypływy gotówki i pewność, że lokator nie zerwie umowy dla korzystniejszej oferty konkurencji. W tym miejscu warto także uregulować kwestie wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Jeśli najemca będzie chciał wycofać się z umowy przed upływem jej obowiązywania, będzie zmuszony zapłacić za okres obowiązywania umowy lub zapłacić karę, której wysokość również powinna znajdować się w umowie najmu. Jeśli właściciel mieszkania będzie chciał przedwcześnie wypowiedzieć umowę najmu, lokator będzie mógł dochodzić swoich praw w sądzie. 

Czynsz

 Umowa najmu lokalu mieszkalnego a także umowa podnajmu powinna zawierać postanowienia określające należny czynsz, termin płatności czynszu oraz sposób jego zapłaty. Warto również zaznaczyć czy opłaty za media rozliczane są ryczałtowo czy na podstawie faktycznego zużycia mediów. 

Depozyty zabezpieczające i inne opłaty

 Depozyty zabezpieczające są często bardzo kontrowersyjnymi kwestiami między właścicielem a najemcą, dlatego ważne jest, aby umowa najmu była bardzo szczegółowa we wszystkich sprawach związanych z kaucją. Obejmuje to nie tylko kwotę depozytu, ale kwestie takie jak czas i sposób wykorzystania depozytu oraz kiedy i jak należy zwrócić depozyt. Twoja umowa powinna również obejmować rodzaje opłat (na przykład opłaty za sprzątanie lub naprawy), które można odliczyć od kaucji. 

umowa najmu mieszkania

Naprawy i konserwacje

 Zarówno ty, jak i najemca powinieneś mieć szczególne obowiązki wynikające z umowy najmu, które powinny być jasno określone w warunkach umowy. Na przykład najemca powinien być odpowiedzialny za utrzymanie czystych pomieszczeń, a także za wszelkie szkody, które wyrządzi. Zgodnie z Art. 6a i 6e Ustawy o ochronie praw lokatorów „Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego. Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu jego opróżnienia.”  Właściciel mieszkania jest zobowiązany do napraw usterek, które zaistniały z przyczyn losowych i nie są wynikiem złego użytkowania. Umowa najmu powinna określać, kto jest odpowiedzialny za szkody w wynajmowanej nieruchomości. Ponadto powinna opisywać, jakie rodzaje zmian może wprowadzić najemca do nieruchomości oraz kiedy wymagana jest zgoda na wprowadzenie zmian. 

Prawo wejścia do nieruchomości

Niezrealizowanie koniecznych napraw może naruszyć umowę najmu, ale co, jeśli najemca nie zapewni ci dostępu wymaganego do dokonania takich napraw? Umowa najmu powinna określać warunki, na jakich możesz wejść do wynajmowanej nieruchomości, a także jakie zawiadomienie jest wymagane przed wejściem.

Destrukcyjne zachowanie i nielegalne działania

Umowa najmu powinna zawierać postanowienia, które jasno określają, co stanowi zachowanie zakłócające (na przykład nadmierny hałas) i nielegalne działania (na przykład handel narkotykami) i zabraniają takiego zachowania i działań. Umowa najmu powinna również przewidywać, że takie zachowania lub działania stanowią podstawę do rozwiązania umowy.

Zwierzęta 

Jeśli zwierzęta nie są akceptowane, należy to wyraźnie zaznaczyć w umowie najmu. Jeśli zezwalasz na zwierzęta domowe, umowa powinna określać maksymalną dozwoloną liczbę zwierząt domowych, a także określać wszelkie ograniczenia dotyczące dozwolonych rodzajów lub rodzajów zwierząt domowych (na przykład dużych psów). Przepisy powinny również dotyczyć odpowiedzialności najemcy za utrzymanie pomieszczeń do wynajęcia w czystości.

Nawet jeśli zdecydujesz się skorzystać z ogólnej umowy najmu zapewnij sobie ochronę, którą powinien posiadać każdy wynajmujący, upewniając się, że umieściłeś te dziesięć warunków lub klauzul w umowie najmu. Jednym z najczęstszych błędów właścicieli wynajmowanych nieruchomości jest to, że ulegają naciskom nowych najemców. Czuje się niezręcznie, więc przyspieszają proces. Nie spiesz się z najmem i wszystkimi jego aspektami. Dobra komunikacja z góry pomaga uniknąć problemów w przyszłych relacjach z najemcą. Aby stworzyć bezpieczną i zgodną z prawem umowę najmu warto skorzystać z aplikacji Rentumi. Specjalnie skonstruowany generator umów pozwoli w łatwy  szybki sposób stworzyć umowę satysfakcjonującą nawet najbardziej wymagającego klienta.Dodatkowo Rentumi umożliwia płatności online za czynsz oraz pomaga właścicielom mieszkań w windykacji nie spłaconych należności.To tylko kilka z wielu możliwości jakie niesie za sobą automatyzacja najmu. Koszt zakupienia aplikacji Rentumi jest niewielki w stosunku do korzyści jakie ze sobą niesie. Dodatkowym atutem tego typu narzędzia najmu jest funkcję sklepu, w którym można zakupić wiele pakietów wspierających najem. Jednym z nich jest pakiet “bezpieczny najem”czyli sprawdzony przez 3 kancelarie, aktualny, bezpieczny wzór umowy najmu + checklista weryfikacji lokatora + regulamin najmu. W przyszłości pakiet ten zostanie wzbogacony o oc najemcy. To innowacyjne narzędzie najmu pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i zapobiegać niepotrzebnym stresowym sytuacją.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF / Umowa najmu pokoju PDF

Oceń nas!

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej