Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup mieszkania, bądź domu, które będzie przeznaczone na wynajem krótkoterminowy, albo długoterminowy. Jest to jedna z lepszych form lokowania swoich pieniędzy. Inwestowanie w nieruchomości w ostatnich latach stało się również bardzo modne. Powodów jest wiele, ale jednym chyba z głównych, jest chęć podwojenia swoich zysków. Udostępniając swoją nieruchomość pod wynajem, powinniśmy przede wszystkim jednak pamiętać o tym, aby zadbać o nasze interesy oraz o bezpieczeństwo najemcy. W tym celu powinniśmy zawrzeć z najemcą stosowną umowę. Może to być na przykład umowa najmu mieszkania albo umowa najmu okazjonalnego. W tym artykule dowiesz się, czym jest w ogóle umowa najmu okazjonalnego i co powinna zawierać, aby prawidłowo ją przygotować.

umowa najmu okazjonalnego

Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Najem okazjonalny to rozwiązanie, które zostało stworzone przede wszystkim z myślą o właścicielach swoich nieruchomości. Bardzo duża część z nich bała się wynajmować swoje lokale w obawie przed nieuczciwymi lokatorami. Wszyscy wiemy, że takich przecież nie brakuje. Nie znamy przecież osób, którym udostępniamy do użytkowania naszą nieruchomość, więc taki strach jest w pełni zrozumiały. Dzięki opcji najmu okazjonalnemu właściciele są chronieni przed niewłaściwym zachowaniem najemcy mieszkania. By najem okazjonalny był możliwy, należy zawrzeć z najemcą odpowiednią umowę. Taką umową jest umowa najmu okazjonalnego. Jest to dokument, który różni się od klasycznej umowy najmu tym, że dodaje się do niego oświadczenia notarialne. Mające na celu zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości. Umowa najmu okazjonalnego ma taką samą moc prawną, co klasyczna umowa najmu mieszkania. Pod warunkiem, że jest prawidłowo napisana. Umowa najmu okazjonalnego w odróżnieniu od klasycznej umowy najmu musi zostać zawarta na czas określony, który nie może przekraczać 10 lat. Takie rozwiązanie jest bezpieczne zarówno dla właściciela, jak i najemcy lokalu.

Co zawiera umowa najmu okazjonalnego?

Wiemy już czym, jest umowa najmu okazjonalnego, ale co taka umowa powinna w sobie zawierać? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej. Umowa najmu okazjonalnego jest praktycznie tak samo sformułowana, co klasyczna umowa najmu. Należy jednak pamiętać o wymaganych załącznikach, które są integralną częścią umowy najmu okazjonalnego. Bez nich umowa najmu okazjonalnego, może zostać potraktowana jak zwykła umowa najmu, a tego byśmy przecież nie chcieli. Jednym z takich załączników jest na przykład oświadczenie najemcy lokalu o poddaniu się egzekucji. Powinno mieć ono formę aktu notarialnego, inaczej będzie ono nieważne. Umowa najmu okazjonalnego musi, również zostać spisana w formie pisemnej tak samo, jak w przypadku wszystkich załączników wchodzącej w jej skład. Załączniki, o których mowa powyżej, które muszą znaleźć się w umowie najmu okazjonalnego to:

– oświadczenie najemcy lokalu o poddaniu się egzekucji, spisane w formie aktu notarialnego,

– oświadczenie najemcy, w którym wskazuje inny lokal mieszkalny, do którego będzie mógł się wprowadzić i użytkować go, w przypadku wykonania egzekucji, 

– oświadczenie właściciela lokalu wskazanego przez najemcę, w przypadku wykonania egzekucji, w którym potwierdza, że wyraża zgodę na zamieszkanie w tym lokalu.

Oświadczenia opisane powyżej potrzebne do zawarcia umowy najmu okazjonalnego, możemy również sporządzić w kancelarii notarialnej. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami. Pokrycie ich w większości przypadkach ponoszą właściciele nieruchomości. Umowa zawarta w takiej formie najbardziej zabezpiecza przecież ich interesy, a ustawa w żaden sposób nie reguluje tego, kto zapłaci za umowę najmu okazjonalnego sporządzoną i podpisaną u notariusza. Właściciel nieruchomości jest również zobligowany do tego, aby zgłosić zawarcie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Musi to być urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela. Z obowiązku informowania urzędu skarbowego o zawarciu umowy najmu okazjonalnego, zwolnione są osoby prowadzące działalność gospodarczą związaną z wynajmem lokali. Wymagania te muszą zostać spełnione, inaczej umowa najmu okazjonalnego nie będzie wiążąca i w świetle prawa będzie nieważna. Uznawana będzie ona za zwykłą umowę najmu.

Kiedy możemy wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego?

Tak jak już zostało wspomniane powyżej umowa najmu okazjonalnego, nie może zostać zawarta na dłużej niż 10 lat. Musi zostać zawarta na czas określony, uregulowany w umowie zawartej między dwoma stronami. Umowę najmu okazjonalnego można rozwiązać tak samo, jak w przypadku innych umów terminowych. Może to zrobić zarówno właściciel, jak i najemca lokalu. Przypadki, w których możliwe będzie wypowiedzenie wcześniej umowy, powinny zostać odpowiednio określone w umowie. Obie strony są również zobowiązane, do podania przyczyny wcześniejszego zakończenia umowy najmu okazjonalnego.

Z całą pewnością można stwierdzić, że umowa najmu okazjonalnego to bardzo dobre rozwiązanie dla właścicieli lokali. To oni są przede wszystkim chronieni i mogą czuć się bezpiecznie, udostępniając swoje nieruchomości do użytku najemców.

5/5 - (4 votes)

Sprawdź również:

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej

Czym jest umowa najmu instytucjonalnego?

Jedną z najnowszych form wynajmowania lokali jest umowa najmu instytucjonalnego. […]

Czytaj więcej