Czy kasa fiskalna w najmie jest koniecznością? Czy można tego uniknąć?

Czy kasa fiskalna w najmie jest koniecznością? Czy można tego uniknąć?

 

W 2017 roku w życie weszły nowe przepisy, które reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zmiany w przepisach są niewielkie. Tak jak w latach poprzednich kontynuowane są zapisy dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów za pomocą kasy fiskalnej. Czy kasa w najmie jest koniecznością? Czy można tego uniknąć?

Kasa fiskalna – kto powinien z niej korzystać?

 

Zgodnie z art. 111 ustawy o podatku towarów i usług „Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.” Jak wynika z powyższego wynajmując mieszkanie osobą trzecim jesteśmy zmuszeni korzystać z kasy fiskalnej zwanej w ustawie kasa rejestrującą. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób rozliczających się z najmu prywatnego jak i z najmu będącego działalnością gospodarczą, bez względu na to na jakich zasadach się rozliczamy. O ile obowiązek posiadania kasy fiskalnej zapisany jest w ustawie o podatku towarów i usług to warunki zwolnienia z tego obowiązku zapisane są w rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.

Programa obsługi najmuZwolnienie z kasy fiskalnej wynikające z limitu przychodu

 

Jeśli osoba posiada mieszkanie, które wynajmuje osobom trzecim może skorzystać ze zwolnienia posiadania kasy fiskalnej ze względu na niski przychód. Jeśli dochody te w ciągu roku nie przekroczą 20 tysięcy złotych właściciel mieszkania nie musi posiadać kasy rejestrującej. Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących „Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.” Należy jednak pamiętać, że do ów dochodu podlegającemu zwolnieniu doliczyć należy dochody z całej swojej działalności gospodarczej. Zwolnienie traci swoją moc po dwóch miesiącach następujących po miesiącu, w którym wynajmujący uzyskał większy dochód niż 20 tysięcy złotych.

Fakturowanie podczas najmu

 

Fakturowanie

 

Drugą metodą uniknięcia obowiązku posiadania kasy fiskalnej jest wystawianie comiesięcznej faktury VAT na podstawie, której najemca uiszcza opłatę za czynsz i media. Ważne by pamiętać, że fakturę może wystawić każdy wynajmujący zarówno posiadający działalność gospodarczą jak i będący osobą fizyczną. Warto zauważyć, że zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej dotyczy wynajmu i zarządzania nieruchomością, kwestie opłat np. za media nie są uwzględnione w przepisach, co staje się problemem głównie w sytuacji, gdy opłaty są wliczane w wysokość czynszu. Organy podatkowe mogą taką sytuacje różnie interpretować. Opłaty za czynsz, na które została wystawiona faktura mogą zostać zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jednak wszelkiego rodzaju opłaty mogą wymagać posiadania kasy rejestrującej.

 

Rozliczanie czynszu za pośrednictwem konta bankowego

 

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnieniu podlegają usługi wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub wydzierżawionymi. Podkreślić należy, że powyższy zapis dotyczy zarówno nieruchomości zabudowanych jak i nieruchomości lokalowych oraz grunty rolne. Do tej pory osoba wynajmująca mieszkanie mogła liczyć na zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej tylko i wyłącznie, gdy za owe usługi została wystawiona stosowna faktura. Nowe rozporządzenie przewiduje zwolnienie w sytuacjach, gdy faktura nie zostanie wystawiona a opłaty zostaną uiszczone bezpośrednio na konto wynajmującego za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK a z dowodów wpłaty będzie jednoznacznie wynikać jakiej dokładnie czynności dotyczyła ów zapłata.

 

Ustawa o podatku towarów i usług narzuca na przedsiębiorców wynajmujących nieruchomości obowiązek ewidencjonowania obrotów z działalności za pomocą kas fiskalnych. Istnieją jednak możliwości zwolnienia z tego obowiązku zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zawarte w nim przepisy umożliwiają takie zwolnienie osobą nie przekraczającym limitu dochodowego, rozliczającym się przez faktury VAT lub rozliczających się za pośrednictwem kont bankowych. Zarządzanie najmem mieszkań często staje się nie lada wyzwaniem dla właścicieli mieszkań. Niezawodnym rozwiązaniem będzie inwestycja w innowacyjną aplikację Rentumi. Uporządkowana baza mieszkań to wygodny podgląd bieżącej sytuacji. Zarządzanie mieszkaniami z Rentumi to podgląd na całą nieruchomość, również pod względem aktualnie przebywających lokatorów, stanów liczników, wyposażenia i rozliczeń związanych z danym mieszkaniem. Automatyzacja najmu pozwala najemcy opłacić czynsz oraz opłaty za media poprzez szybkie płatności internetowe. Lokator otrzymuje komunikat o nowej należności, następnie poprzez dwa kliknięcia zostaje przekierowany do swojego banku, aby zrealizować szybki przelew online. Wygoda obsługa płatności za wynajem płatności pomaga w szybszym otrzymaniu pieniędzy z najmu. Najemca jest zadowolony z prostoty płatności, nie musi przepisywać danych i kwoty do przelewu. Płatności za pośrednictwem konta bankowego mogą przyczynić się do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Ten nowoczesny system do zarządzania najmem może stać się synonimem automatyzacji najmu. Warto w nią zainwestować i cieszyć się najmem, który będzie dużo łatwiejszy i mniej absorbujący.

 

Artykuły

Poradnik współczesnego kamienicznika

Wynajmowanie mieszkań – dawniej w kamienicach, dzisiaj w blokach – […]

Czytaj więcej

Koniec użytkowania wieczystego – czas na własność!

Koniec użytkowania wieczystego – czas na własność!   Z dniem […]

Czytaj więcej