Obowiązek meldunkowy w Polsce

W naszym kraju istnieje obowiązek meldunkowy, co oznacza, że każdy z nas musi zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.

Jako dzieci jesteśmy zameldowani w domu rodzinnym, co jednak w momencie, kiedy już w nim nie mieszkamy, jednak nie posiadamy innego własnościowego lokum? Wtedy na ratunek przychodzi m.in. meldunek czasowy, który jest możliwy w wynajmowanym mieszkaniu czy nawet w akademiku.

obowiązek meldunkowy

Warto wiedzieć, że zgodnie z powyższymi regulacjami pobyt czasowy oznacza przebywanie w danym miejscu bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest zameldowanie się w wynajmowanym mieszkaniu na pobyt stały. Jeśli mamy zamiar przebywać przez dłuższy czas pod danym adresem, nic nie stoi na przeszkodzie, by dokonać zameldowania na stałe.

Jednak procedura jest nieco bardziej skomplikowana niż w przypadku meldunku czasowego. Aby to było możliwe, osoba zainteresowana powinna zapewnić, że dane miejsce jest dla niej centrum życiowym. W przeciwnym preferowaną przez urzędy decyzją jest meldunek czasowy.

Jak przebiega procedura zameldowania w wynajmowanym mieszkaniu?

Zainteresowana osoba może się zameldować w wynajmowanym mieszkaniu w formie pisemnej lub elektronicznej. Aby zrobić to w formie pisemnej, należy wypełnić specjalny formularz w urzędzie gminy właściwym ze względu na lokalizację mieszkania, w którym chcemy się zameldować, przedstawiając do wglądu dowód osobisty.

Oprócz tego potrzebne jest potwierdzenie pobytu w mieszkaniu, np. umowa najmu z podpisem właściciela i dokument potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu.

Takim dokumentem może być między innymi umowa cywilnoprawna czy odpis z księgi wieczystej. Kiedy przekazane dane przejdą weryfikację, o zameldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Jakie konsekwencje niesie zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu?

Warto wiedzieć, że zameldowanie w wynajmowanym mieszkaniu, czy to na pobyt stały, czy na czasowy, nie daje do lokalu żadnych praw, a służy jedynie celom ewidencyjnym.

Ma jednak istotne znaczenie dla m.in. cudzoziemców, walczących o legalny pobyt w kraju, a także w przypadku starania się o kredyty, stypendia czy dotacje lub w czasie zakładania działalności gospodarczej.

Wbrew pozorom, aby dokonać zameldowania w mieszkaniu wynajmowanym, nie potrzebujemy zgody jego właściciela. Jeśli pobyt w lokalu jest zgodny z prawem i potwierdzony umową, właściciel nie musi brać udziału w całym procesie. Najemca, posługując się umową, może samodzielnie zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu.

Czy zameldowanie wpływa na możliwość usunięcia najemcy z lokalu?

Zameldowanie najemcy nie powoduje żadnych skutków cywilnoprawnych. Nie ma on wpływu na możliwość eksmisji lokatora, który nie wywiązuje się z postanowień umowy i jest uciążliwy. W szczególności w momencie, gdy ten uchyla się od płatności czynszu. Z kolei wynajmującemu nie przysługują szersze uprawnienia do zakończenia umowy najmu, jeżeli najemca nie jest zameldowany w lokalu.

Jak mówi artykuł 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1382), zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Jakie znaczenie dla najemcy ma fakt zameldowania w lokalu?

W przypadku, gdy zameldowanie nie rodzi żadnych konsekwencji prawnych dla wynajmującego i nie zmienia jego sytuacji prawnej, tak najemca może dzięki temu uzyskać wiele uprawnień osobistych.

Jakich? Osoby zameldowane w Polsce mogą zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobierać zasiłek dla bezrobotnych oraz korzystać ze spotkań i ofert urzędu w mieście, w którym aktualnie mieszka. Ponadto, zameldowanie jest dodatkowo punktowane przy rekrutacji do przedszkoli i szkół oraz może okazać się przydatne przy rozliczaniu podatków w miejscu zamieszkania.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, to sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania  /  Umowa najmu pokoju

5/5 - (4 votes)

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej