Podatek od nieruchomości. Ile wyniesie w 2021 roku?

Podatek od nieruchomości i jego stawki ustalają zazwyczaj jednostki gminne. Nie są one zawsze wygórowane, ale w nadchodzących miesiącach można spodziewać się zauważalnych podwyżek. Co czeka nas w 2021 roku?

Podatek od nieruchomości. Jak jest ustalany?

Gmina na drodze uchwały określa jaka będzie stawka podatku od nieruchomości w danym roku na jej terenie. Przy ustalaniu podatku ważne jest też kilka składowych takich jak m.in lokalizacja, sposób użytkowania oraz stan nieruchomości pod względem technicznym.

Jednak, aby zapobiec nakładaniu zbyt wysokich kwot podatku, Minister Finansów ustala również stawki maksymalne, które obowiązuje na terenie całego kraju. Uzależnione są one od stopy inflacji w półroczu poprzedzającym wydanie danego obwieszczenia.

Jednak jednostki gminne nie zawsze decydują się na najwyższe stawki. Tym razem może być trochę inaczej, głównie związku z pandemią koronawirusa. Budżety gmin również odczuły kryzys, a pandemia wymusiła zwiększenie wydatków m.in na ulgi dla przedsiębiorców.

Zgodnie z obwieszczeniem wydanym przez Ministra Finansów Tadeusza Kościńskiego w lipcu 2020 r., ceny towarów oraz usług wzrosły aż o 3,9%. Tym samym o tyle może wzrosnąć podatek od nieruchomości w 2021 r.

Podatek od nieruchomości. Stawki w 2021 roku

Opodatkowaniu podlegają wszelkie budynki mieszkalne, grunty jak i budynki, w których prowadzone są działalności gospodarcze. Podstawa opodatkowania określana jest w zależności od użytkowania budynku jak i w odniesieniu do jego powierzchni. Maksymalne stawki podatku wyniosą w najbliższym roku:

  • Budynki mieszkalne – 0,85 zł za m2;
  • Budynki, w których prowadzone są różne działalności lecznicze – 5,06 zł za m2;
  • Budynki, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na obrocie kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł za m2;
  • Budynki, które wykorzystywane są do prowadzona działalności gospodarczej. Do tego kryterium zalicza się również budynek mieszkalny, w którym taka działalność jest prowadzona – – 24,84 zł za m2;
  • Inne budynki –  8,37 zł za m2

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w przypadku budynków mieszkalnych najwyższa stawka za 1 m2 wzrosła o jedyne 4 grosze. Jednak w przypadku budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, różnica ta wzrosła prawie o złotówkę. Tym samym to firmy najbardziej odczują podwyżkę.

Podstawą opodatkowania w przypadku gruntów jest ich powierzchnia. Stawka na 2021 rok wyniesie:

  • Grunty związane z prowadzeniem firmy – 0,99 zł za m2;
  • Grunty pod wodami powierzchniowymi – 4,99 zł za ha;
  • Inne – 0,52 zł za m2;

Kto powinien zapłacić podatek od nieruchomości?

Taki obowiązek spoczywa głównie na właścicielu nieruchomości oraz na użytkowniku gruntów wpisanym w księdze wieczystej. W momencie zmiany właściciela nieruchomości, taką informację należy zgłosić do urzędu gminy w ciągu 14 dni.

Obowiązek podatkowy wygasa tym samym z upływem miesiąca. W skrócie, w przypadku zakupu nieruchomości, obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości przechodzi na nowego właściciela.

Taka sama sytuacja następuje w momencie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. Kwota podatku ulega zmianie od miesiąca następującego po zatwierdzeniu wszelkich okoliczności wpływających na wymiar kwoty podatku.

Aby zgłosić nieruchomość do opodatkowania trzeba to wykonać we właściwym urzędzie gminy na ustalonym formularzu. Jest to druk: IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Na jego podstawie urząd ustala wysokość podatku i wydaje decyzję. W przypadku, gdy nieruchomość nie zmienia właściciela, nie trzeba powtarzać zgłoszenia co roku.

Jeśli osoba lub przedsiębiorstwo posiada kilka nieruchomość na terenie jednej gminy, można to zgłosić w jednym wniosku. Sprawa wygląda inaczej, jeśli nieruchomości zlokalizowane są w różnych gminach.

Umowa najmu okazjonalnego

Podatek od nieruchomości. Kto jest z niego zwolniony?

Ustawa o podatkach wymienia bardzo obszerną listę zwolnień z obowiązku opłaty podatku od nieruchomości. Na liście tej znajdują się takie przypadki jak np. grunty, które wchodzą w skład infrastruktury kolejowej, drogowej, portów morskich i lotniczych oraz grunty jak i budynki należące do Skarbu Państwa lub samorządów lokalnych.

Podatkowi od nieruchomości nie podlegają również grunty i budynki wykorzystywane w prowadzeniu działalności rolniczej oraz wykorzystywane przez szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe (o ile nie są to placówki prywatne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Dodatkowo zwolnione z płacenia podatku są budynki wpisane do rejestru zabytków.

Pełen wykaz nieruchomości, za które nie ma obowiązku płacenia podatku od nieruchomości znajdziemy w artykule 7 o podatkach i opłatach lokalnych.

Umorzenie zapłaty podatku od nieruchomości

Ostatni rok i ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, która objęła cały świat, spowodowały, że dla wielu przedsiębiorstw uregulowanie podatku stało się trudne.

Tarcza antykryzysowa jak i Ordynacja Podatkowa daje firmom wiele możliwości, aby w uzasadnionych przypadkach podatek nieruchomości został odroczony.

Cała procedura rozpoczyna się na wniosek podatnika. Innymi przykładami odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia może być np. choroba lub ciężki wypadek, który blokuje możliwość pracy zarobkowej.

Wystarczy tylko, że zostanie przedstawione wiarygodne uzasadnienie, dlaczego wywiązanie się z płacenia podatku negatywnie wpłynie na naszą egzystencję.

Jeśli potrzebujesz sprawdzonych umów najmu mieszkania, skorzystaj z oferty sklepu Rentumi.

umowa najmu mieszkania / umowa najmu pokoju

5/5 - (6 votes)

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej