Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości służą pod wynajem. Sprawdzi się on raczej lepiej przy wynajmie długoterminowym, niż krótkoterminowym, ponieważ wiąże się to również z dodatkowymi kosztami, którymi raczej obarczeni są właściciele posiadanych nieruchomości. Jednakże korzyści, które niesie ze sobą  umowa najmu okazjonalnego, jeżeli zdecydujemy się ją zawrzeć z najemcą, rekompensuje te koszty. Forma tej umowy stanowi dużą ochronę przede wszystkim dla wynajmujących. Powodem są załączniki, którymi są oświadczenia stanowiące integralną część umowy najmu okazjonalnego.

umowa najmu okazjonalnego

Co to jest najem okazjonalny? – umowa najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny w Polsce został wprowadzony relatywnie niedawno. 17 grudnia 2009 roku dokonano zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Od tego momentu właściciele nieruchomości, mogą zawierać umowę najmu okazjonalnego z najemcami, zabezpieczając przy tym swoje interesy. Kupno nieruchomości, przeznaczone na wynajem to dobry rodzaj inwestycji w dzisiejszych czasach. Szczególnie w okresie wakacyjnym, gdzie przyszli studenci, przeprowadzają się do większych miast z powodu rozpoczęcia studiów. Pierwszym krokiem, którym robią, jest właśnie szukanie miejsca, w którym będą mogli zamieszkać na czas trwania studiów. Duża część z nich decyduje się na wynajem mieszkań, ponieważ chce posiadać prywatność, która w akademiku byłaby raczej mało możliwa. Jako właściciele nie znamy osób, którym będziemy wynajmować nasz lokal, dlatego oczywiste jest to, że towarzyszy nam przy tym strach. Nie chcemy bowiem, aby nasza własność została w jakiś sposób zdewastowana, przez nieuczciwych lokatorów. Najem okazjonalny nas właśnie przed tym zabezpiecza. Umowa jest tak skonstruowana, aby jak najbardziej zabezpieczyć interesy właścicieli. Załączniki, które się w niej znajdują, to oświadczenia potwierdzające poddanie się egzekucji przez lokatorów, jeżeli warunki umowy zostaną złamane – umowa najmu okazjonalnego.

Oświadczenia dołączane do umowy najmu okazjonalnego – umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego jest bardzo podobna do klasycznej umowy najmu. Różni się od niej tym, że dołączane są do niej załączniki, którymi są oświadczenia. Załączniki, o których mowa to trzy oświadczenia, które muszą znaleźć się w umowie najmu okazjonalnego. Pierwsze z tych oświadczeń mówi o tym, że najemca lokalu musi poddać się egzekucji i opuścić wynajmowaną nieruchomość, jeżeli czas trwania umowy się skończy, a właściciel nie będzie chciał przedłużyć go. Bądź, jeżeli warunki umowy zawarte między dwoma stronami zostaną rażąco naruszone. Oświadczenie takie musi mieć formę aktu notarialnego. Drugim załącznikiem jest oświadczenie, w którym najemca wskazuje lokal zastępczy, w którym zamieszka, jeżeli będzie miała miejsce egzekucja. Ostatnim oświadczeniem, które należy dołączyć do umowy najmu okazjonalnego, jest oświadczenie, w którym właściciel lokalu zastępczego potwierdza, że najemca będzie mógł wprowadzić się do niego i użytkować go, jeśli zostanie wykonana egzekucja. Jeżeli, któregoś z tych załączników zabraknie w umowie najmu okazjonalnego, umowa będzie nieważna, a w świetle prawa zostanie potraktowana jako zwykła umowa najmu.

Korzyści zawarcia umowy najmu okazjonalnego – umowa najmu okazjonalnego

Decydując się na zawarcie umowy najmu okazjonalnego z najemcą, musimy wiedzieć, że wiąże się to również z dodatkowymi kosztami. Jedno z oświadczeń dotyczące  dobrowolnemu poddaniu się egzekucji przez najemcę musi mieć formę aktu notarialnego. Akt ten musi zostać podpisany przez notariusza, aby miał moc prawną. Ustawa nie reguluje tego, czy to właściciel nieruchomości, czy najemca poniesie koszty związane z tym. Jednak w większości przypadków opłaty takiej dokonują właściciele, ponieważ umowa najmu okazjonalnego chroni w większej mierze ich interesy i to właśnie im najbardziej zależy na jej zawarciu. Właściciel nie musi czuć się już bezradnie, gdy lokator będzie zalegał z czynszem i nie będzie chciał go uregulować. Bądź co najgorsza nie będzie chciał opuścić wynajmowanego lokalu. Umowa najmu okazjonalnego zapewnia mu skuteczne sposoby na egzekwowanie swoich praw. Nie oznacza to, że tylko wynajmujący są chronieni, dzięki zawarciu tej umowy. Najemcy lokali również mogą czuć się bezpiecznie, decydując się na nią i na warunki w niej zawarte. Umowa ta gwarantuje, że najemca zobowiązany jest płacić tylko określoną kwotę czynszu za mieszkanie oraz opłaty niezależne od właściciela, jak na przykład opłata za internet czy media. Także w kwestii wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego, najemca ma poczucie bezpieczeństwa. Wypowiedzenie takiej umowy przez wynajmującego może nastąpić tylko w kilku określonych w umowie okolicznościach. Tak więc najemca, wprowadzając się do wynajmowanego mieszkania, nie musi obawiać się, że to właściciel okaże się nieuczciwy.

Umowa najmu okazjonalnego to dobre rozwiązanie zarówno dla właściciela lokalu, jak i najemcy. Umowa chroni prawa jednej i drugiej strony, w przypadku zawarcia jej. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ żadna ze stron nie musi obawiać się tego, że zostanie w nienależyty sposób potraktowana przez którąś ze stron.

4.2/5 - (5 votes)

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej

Czym jest umowa najmu instytucjonalnego?

Jedną z najnowszych form wynajmowania lokali jest umowa najmu instytucjonalnego. […]

Czytaj więcej