Umowa rezerwacyjna elementem sprawnego najmu

Umowa rezerwacyjna elementem sprawnego najmu

Regularny wzrost cen nieruchomości sprawia, iż posiadanie lokalu na wynajem jest bardzo opłacalną inwestycją. Zyski z najmu są nie tylko dodatkowym dochodem i gromadzeniem majątku, ale i dążeniem do osiągniecia wolności finansowej. Sytuacji , w której zyski z wynajmowanych mieszkań przewyższają potrzeby finansowe właściciela i jego rodziny jest powszechnie określana mianem Cash flow. Wraz z rosnącym trendem najmu na rynku nieruchomości pojawiła się umowa rezerwacyjna. Jest to nie odłączny element kupna/sprzedaży nieruchomości. To dokument zabezpieczający zarówno sprzedającego jaki i kupującego przed wycofaniem się stron z sfinalizowania planowanej inwestycji. Umowa ta jest coraz częściej stosowana w wynajmie nieruchomości.Czym jest umowa rezerwacyjna i co powinna zawierać?

Co to jest umowa rezerwacyjna i na czym polega?

Umowa rezerwacyjna jest zobowiązaniem dwóch stron do podjęcia czynności dążących do sfinalizowania planowanej transakcji. Sama w sobie nie przenosi na nikogo żadnych praw, a jest jedynie formą rezerwacji mieszkania i zobowiązania do podpisania w określonym terminie umowy właściwej. Zazwyczaj taka ugoda zawiera również sankcje ponoszone przez osobę nie wywiązującą się z podpisanego zobowiązania. Umowa rezerwacyjna jest odpowiednim rozwiązaniem w sytuacji, gdy potencjalny najemca chce zarezerwować mieszkanie, lecz jest jeszcze zobowiązany okresem wypowiedzenia w obecnym mieszkaniu. Podpisanie takiej umowy zabezpiecza zarówno wynajmującego, który ma pewność, że będzie miał najemcę jak i lokatora, który otrzymuje w ten sposób potwierdzenie rezerwacji lokalu. Należy pamiętać, że tego rodzaju umowa jest zawierana na czas określony, zazwyczaj do podpisania właściwej umowy najmu.

Najczęstszy błąd właścicieli mieszkań

Większość właścicieli mieszkań na pewno spotkała się z sytuacją, gdy w czasie prezentacji mieszkania potencjalny najemca odrazu deklaruje się wynająć jego lokal. Właściciel mieszkania buduje w sobie przekonanie, że znalazł odpowiedniego lokatora i zaprzestaje kolejnych prezentacji. Jest to duży błąd osób wynajmujących. Zazwyczaj osoby zainteresowane najmem w dniu prezentacji z czasem zmieniają zdanie. Wynajmujący często naiwnie czeka na odzew potencjalnego najemcy. W końcu właściciel decyduje się na kontakt z przyszłym lokatorem. Niedoszły najemca albo już się rozmyślił albo unika kontaktu. Osoba wynajmująca odlicza kolejne dni pustostanu i jest zmuszony rozpocząć poszukiwania lokatora od nowa. By straty były niższe wystarczyło podpisać umowę rezerwacyjną.

Zarządzanie najmem nieruchomości

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna

Podpisując umowę rezerwacyjną najmu należy zadbać o interesy obu stron oraz równy podział praw i obowiązków zarówno właściciela jak i najemcy. Jest to istotny zapis szczególnie w sytuacjach, gdy któraś ze stron będzie zmuszona dochodzić swoich praw przed sądem. W umowie trzeba określić, czy najem będzie zwykły, okazjonalny czy instytucjonalny. Należy także dokładnie wskazać strony najmu (kto jest wynajmującym a kto najemcą). Istotne jest określenie co jest przedmiotem najmu, położenie mieszkania, jego wielkość itd. Ważne by zawrzeć w tej umowie zapis mówiący, że najemca wpłaca opłatę rezerwacyjną będącą pewnego rodzaju zadatkiem, który przepadnie, jeśli potencjalny lokator się rozmyśli, oraz że właściciel będzie zmuszony do zwrotu dwukrotności opłaty rezerwacyjnej, jeśli odstąpi od podpisania umowy. Dodatkowo warto uwzględnić zapis mówiący o zobowiązaniu najemcy do wprowadzenia się do mieszkania w określonym terminie oraz obowiązku osoby wynajmującej do umożliwienia wprowadzenia się lokatora i przygotowania mieszkania do wynajmu. Umowa rezerwacyjna powinna także zawierać informacje dotyczące wysokości czynszu, sposobu oraz terminu jego płacenia oraz zobowiązanie właściciela, że w najbliższym czasie czynsz nie zostanie podwyższony. Ważne jest skonstruowanie rzetelnej i uczciwej umowy rezerwacyjnej, ponieważ strony umowy są zobowiązane do zapisów zawartych w podpisanym dokumencie.

Aplikacja do zarządzania najmem mieszkań

Czy umowa rezerwacyjna powinna zawierać elementy umowy przedwstępnej?

Jak powszechnie wiadomo istnieją dwa typy umów rezerwacyjnych:

  • Umowa rezerwacyjna bez elementów umowy przedwstępnej zwana także „czystą”
  • Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej

Głównymi założeniami umowy rezerwacyjnej bez elementów umowy przedwstępnej jest niezobowiązywanie się stron do zawarcia właściwej umowy, która będzie efektem końcowym transakcji. Oznacza to możliwość wycofania się z umowy w każdej chwili. Niesie to za sobą straty finansowe, ale nie obliguje żadnej ze stron do podpisania następnej umowy, która byłaby już wiążąca na dłuższy okres czasu. Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej jest nieco inna. W takim przypadku podpisanie tego typu dokumentu jest równoznaczne z obowiązkiem podpisania wiążącej umowy najmu. W związku z powyższym podpisanie umowy rezerwacyjnej wiąże się z daleko idącymi zobowiązaniami, z których ciężko się wycofać. Ta forma umowy jest korzystniejsza dla wynajmujących, gdyż podpisując ją lokator zobowiązuje się do dalszej współpracy z właścicielem mieszkania.

Umowa rezerwacyjna tak jak każdy dokument wiążący powinna być rzetelnie skonstruowana i uwzględniać potrzeby obu stron najmu. Powierzenie jej stworzenia profesjonalistą jest kosztowne i czasochłonne. Lepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w dostępną na rynku aplikacje, która szybko i sprawnie pomoże skonstruować takie pismo. W ostatnim czasie na rynku innowacyjnych technologii pojawiła się aplikacja Rentumi wspierająca osoby wynajmujące. Aplikacja wyposażona jest w kreatora umów najmu, który pomoże błyskawicznie stworzyć profesjonalny dokument. Rentumi automatycznie wypełni dane, wskaże ostatnie stany liczników, załączy bieżące zdjęcia mieszkania. Wygenerowany wzór umowy sprawdzany jest przez kilka kancelarii prawniczych. Warto wykorzystywać nowoczesne technologie, które zaoszczędzą nasz czas nie tracąc tym samym na jakości naszych usług.

Artykuły

Poradnik współczesnego kamienicznika

Wynajmowanie mieszkań – dawniej w kamienicach, dzisiaj w blokach – […]

Czytaj więcej

Koniec użytkowania wieczystego – czas na własność!

Koniec użytkowania wieczystego – czas na własność!   Z dniem […]

Czytaj więcej