Wynajem mieszkań w czasie pandemii koronawirusa

Wynajem mieszkań w czasie pandemii koronawiursa nie musi być tak problematyczny jak się na początku wydaje. Oto kilka porad, które ułatwią współpracę właściciela z najemcą.

Rozwiązanie umowy najmu. Kiedy to możliwe.

Ustawa o ochronie prawa lokatorów jasno przedstawia, kiedy właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę najmu mieszkania:

  • Wynajmowany przez nas lokal jest używany sprzecznie z umową;
  • W mieszkaniu powstają szkody;
  • Lokator zalega z opłatami;
  • Najemca jest uciążliwy;
  • Najemca podnajął lokal bez naszej wcześniejszej zgody;

Trzeba zaznaczyć, że przepisy chronią najemców przed bezdomnością, a poza wymienionymi przypadkami nie istnieją uzasadnienia prawne, które pozwolą zgodnie z prawem na rozwiązanie umowy najmu.

Z punktu widzenia najemcy rozwiązanie umowy najmu może nastąpić w dwóch przypadkach:

  • W przypadku, gdy umowa najmu mieszkania została zawarta na czas nieokreślony, to najemca może ją wypowiedzieć z zachowaniem okresów wypowiedzenia zawartych w umowie. Jeśli takich zapisów nie ma obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia;
  • Jeżeli zawarto umowę na czas określony to można ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów zawartych w umowie najmu. Jeśli umowa na ten temat milczy, to nie może ona być rozwiązania aż do terminu zakończenia;

Rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym. Czy pandemia może być powodem?

Rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym jest możliwe w dwóch przypadkach, o której szerzej mówi kodeks cywilny, a dokładniej artykuł 664 § 2:

Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Przepisy wskazują również, że rozwiązanie umowy najmu w trybie natychmiastowym istnieje, gdy lokal posiada poważną wadę i nie nadaje do użytku.

Zgodnie z art. 682 kodeksu cywilnego: jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

Tym samym stan zagrożenia epidemią nie uprawnia do stosowania rozwiązania w trybie natychmiastowym, tym samym wynajem mieszkań jest nadal możliwy.

Lokator na kwarantannie

W momencie, gdy jeden z najemców zostanie poddany kwarantannie, czy to przez zarażenie się koronawiursem lub widywanie się z osobą zarażoną można uznać taką sytuację za „wadę lokalu zagrażającą zdrowiu najemcy”.

Tym samym jest to problematyczna sytuacja dla inwestorów zajmujących się wynajmem mieszkań na pokoje, ponieważ zagrożenie taką sytuacją w dzisiejszych czasach jest bardziej prawdopodobne.

Kwarantanna jednego z mieszkańców daje podstawę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Warto wiedzieć, że jeśli współlokatorzy lub osoby, którym wynajmujemy mieszkanie nie przestrzegają zasad kwarantanny i nie stosują się do restrykcji warto zawiadomić odpowiednie służby.

Renegocjacja czynszu w trakcie pandemii koronawirusa

Renegocjacja czynszu w trakcie pandemii koronawirusa pod względem prawnym nie daje żadnych szczególnych praw ani właścicielowi mieszkania ani najemcy. W przypadku, gdy na rynku zwiększy się liczba wolnych lokali to najemca, któremu kończy się umowa najmu mieszkania może rozważyć opcję negocjowania obniżki czynszu.

Właściciel może podnieść czynsz za lokal jedynie na zasadach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. W przypadku podpisania umowy najmu okazjonalnego, wówczas właściciel może podnieść czynsz za mieszkanie na zasadach, które jasno są określone w umowie najmu.

Inwestowanie w mieszkania na wynajem a koronawirus

Pandemia, która zaskoczyła cały świat na początku tego roku pokazała również, ze istnieją nowe metody inwestowania w nieruchomości. Jest to najem krótkoterminowy przez portale takie jak np. Airbnb czy też wynajem mieszkań na pokoje.

Natomiast metody inwestowania w nieruchomości z myślą o najmie długoterminowym są na tyle stabilne, że nawet w czasie takiego kryzysu, jaki spotkał nas teraz jest to stabilna opcja.

Podsumowanie

Natomiast metody inwestowania w nieruchomości z myślą o najmie długoterminowym są na tyle stabilne, że nawet w czasie takiego kryzysu jaki spotkał nas teraz jest to stabilna opcja.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Sprawdź również:

Weryfikacja najemcy. Co zrobić, aby obyło się bez problemów?

Weryfikacja najemcy to sposób, aby w przyszłość uniknąć problemów z […]

Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy najmu przez właściciela

Rozwiązanie umowy najmu przez właściciela – chociaż zdecydowana część najemców […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie mieszkania na wynajem

Ubezpieczanie mieszkania na wynajem nie jest obowiązkiem, jednak podobnie jak […]

Czytaj więcej

Najem socjalny

Najem socjalny to mieszkania wchodzące w skład gminnych zasobów lokalowych, […]

Czytaj więcej