Zarząd

Zarząd firmy Rentumi

Wojciech Klodzinski, Prezes Zarządu

Wyłączną władzą i osobą uprawnioną do reprezentowania firmy Rentumi sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Wojciech Kłodziński.

Nota biograficzna

W branży informatycznej od 2004 roku, własna działalność gospodarcza od 2006 roku. Założyciel, właściciel i prezes firmy Enterso Sp. z o.o., 2010 – 2017.
Zdobył doświadczenie w sprzedaży i marketingu online, oraz w automatyzacji i cyfryzacji obsługi klienta i wewnętrznych procesów firmowych.
Tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2010r.
W oparciu o doświadczenia zdecydował się skupić na wdrażaniu nowoczesnych technologii w branży nieruchomości, w szczególności w zakresie inwestycji i wynajmu.
Po sprzedaniu firmy informatycznej Enterso sp. z o.o. w 2017 roku założył spółkę z o.o. Rentumi.
Prowadzi seminaria i szkoleniach w branży nieruchomości, we współpracy ze stowarzyszeniem Mieszkanicznik oraz Fundacją Rentumi.

Prowadzi działalność charytatywną w ramach fundacji How Aid Foundation na obszarze Afryki.

CV

Załączony plik PDF z pełnym CV Wojciecha Kłodzińskiego.