Skuteczna windykacja

Pomagamy rozwiązać problem z opóźnionymi płatnościami. Początkowo przez wiadomości SMS.

Najemca nie płaci za czynsz?
Zaczniemy od poinformowania najemcy o przeterminowanej płatności. Otrzyma wiadomość SMS. Możliwe będzie naliczanie karnych opłat za takie powiadomienia np. 5 zł / SMS. Dzięki temu w następnym miesiącu najemca po otrzymaniu komunikatu o należnej zapłacie bezzwłocznie opłaci czynsz.

Jeśli mimo naszej staranni stworzonej umowy najmu, w której zabezpieczamy przed tego typu sytuacjami, będą dalsze problemy z windykacją- pozwolimy na szybkie skierowanie sprawy do firmy windykacyjnej.

Categories: Funkcje aplikacji