Podatek od sprzedaży nieruchomości a remont mieszkania

Podatek od sprzedaży mieszkania musimy zapłacić, gdy transakcja sprzedaży mieszkania nastąpi przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości. W tym artykule przedstawimy Tobie jakie koszty możemy uwzględnić i czy powinniśmy brać pod uwagę remont?

podatek od sprzedaży nieruchomości

Wydatki na cele mieszkaniowe

Jaka jest definicja wydatków na cele mieszkaniowe? Za wszelkie wydatki poniesione na własne cele dotyczące mieszkania uważa się między innymi wszelkie koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Ustawodawca w tym przypadku nie miał znaczenia tych wyżej wymienionych pojęć w języku potocznym, ale ich rozumienie według prawa budowlanego. Tym samym za remont należy rozumieć prace budowlane mające na celu utrzymanie mieszkania lub budynku we właściwym stanie oraz przywrócenie budynku do pierwotnej zdolności użytkowej, która została utracona w wyniku upływu czasu i eksploatacji. Dotyczy tego również wymiana użytkowanych zużytych składników wyposażenia technicznego takich jak między innymi: kanalizacja, instalacja wodna, gazowa, centralne ogrzewanie.

Koszty niekwalifikowane

Wydatku na własne cele mieszkaniowe nie będą stanowić: zakup kuchenki gazowo-elektrycznej wraz z obudową takiej kuchenki, wydatki związane z wyposażeniem lokali mieszkalnych takich jak wszelki sprzęt AGD lub meble. Takie wydatki nie mogą być traktowane na równi z wydatkami związanymi z remontami.

Podstaw do zastosowania ulgi nie stanowi również umeblowanie, bowiem jest to jedynie element wyposażenia danej nieruchomości i nie ma charakteru w postaci prac budowalnych.

Wydatkami na własne cele mieszkaniowe nie będą również wszelkie prace konserwacyjne na przykład w kamienicach. Za remont należy rozumieć zajmowanie się takimi pracami polegającymi na odtworzenie stanu pierwotnego.

Koszty kwalifikowane. Jakie są?

Wydatkami na cele mieszkaniowe może być kupno i ułożenie paneli podłogowych lub płytek ceramicznych. Dodatkowo zakup i montaż drzwi, wykonanie przyłączy i instalacji. Bez problemu wliczymy również koszty tzw. „białego montażu” (m.in. umywalka, wanna, prysznic, baterie).

Czy jest możliwe przeprowadzenie remontu, aby uzyskać zwolnienie z podatku od sprzedaży mieszkania? Ważne jest, aby pieniądze uzyskane za taką nieruchomość, podatnik przeznaczył na remont nie później niż w okresie 3 lat począwszy od dnia sprzedaży, licząc od końca roku podatkowego.

Wydatki na cele mieszkaniowe. Udokumentowanie

Wszystkie wydatki na remont muszą zostać udokumentowane, najlepiej fakturami. Ustawodawca podkreślił, że zwalnia się z podatku tylko takie przychody, które wydatkowane zostaną na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych rozumianych jako potrzeba zapewnienia sobie dachu nad głową. Ustawa nie ogranicza prawa do zwolnienia zależnie od liczby posiadanych nieruchomości.

Wskazuje również, że skorzystanie ze zwolnienia odnosi wyłącznie do takich nieruchomości, które służą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Sprawdź również:

Obowiązek meldunkowy w Polsce

W naszym kraju istnieje obowiązek meldunkowy, co oznacza, że każdy […]

Czytaj więcej

Inwestowanie w nieruchomości. Na co zwracać uwagę?

Inwestowanie w nieruchomości to bardzo popularna forma inwestycyjna. Zresztą nie […]

Czytaj więcej

Weryfikacja najemcy. Co zrobić, aby obyło się bez problemów?

Weryfikacja najemcy to sposób, aby w przyszłość uniknąć problemów z […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie mieszkania na wynajem

Ubezpieczanie mieszkania na wynajem nie jest obowiązkiem, jednak podobnie jak […]

Czytaj więcej