Jak bezpiecznie podpisać umowę najmu

Bezpieczny wynajem jest jednoznaczny z dobrze skonstruowaną umową najmu. Jest to instrumentem prawnym regulowanym przez kodeks cywilny. Na jej podstawie wynajmujący zobowiązuje się użyczyć lokal mieszkalny najemcy pod warunkiem uiszczania przez niego comiesięcznego czynszu. Warto pamiętać, że wynajmujący nie musi być właścicielem lokalu, gdyż może być również najemcą lub dzierżawcą nieruchomości. Im precyzyjniejsza umowa najmu mieszkania czy też umowa podnajmu tym większe prawdopodobieństwo uniknięcia nieporozumień wynikających z nieścisłości umowy. W związku z tym warto zastanowić się co powinna zawierać umowa najmu, w jaki sposób powinna być skonstruowana oraz co zrobić by bezpiecznie podpisywać tego typu umowy. 

Tytuł prawny umowy oraz dane stron najmu

Podstawowym elementem umowy najmu jest określenie jego tytułu prawnego. Należy zaznaczyć, czy najem będzie zwykły, instytucjonalny czy może okazjonalny. Istotnym aspektem są również dane wszystkich stron najmu. Oprócz imion i nazwisk obu stron warto zawrzeć w umowie również PESEL, numer dowodu tożsamości lub REGON, jeśli mamy do czynienia z firmą. Takie działania mają na celu przeciwdziałać oszustwom. Dobrą praktyką jest także okazanie przez osobę wynajmującą dokumentów potwierdzających posiadanie przez niego tytułu prawnego do wynajmu nieruchomości. Warto zawrzeć w umowie najmu zapis dotyczący braku obciążeń prawnych mieszkania. 

Weryfikacja stron najmu

Przed podpisaniem umowy warto zweryfikować personalia potencjalnego najemcy. Jeśli osoba wynajmująca mieszkanie jest jego właścicielem, wystarczy sprawdzić zapis w księgach wieczystych, których zapisy dostępne są przez Internet. Jeśli osoba chcąca wynająć mieszkanie nie jest jego właścicielem, powinien posiadać pisemne pełnomocnictwo do dysponowania nieruchomością

Z punktu widzenia właściciela również weryfikacja najemców jest jedną z najistotniejszych rzeczy jakie powinien wykonać przed zawarciem umowy najmu. Zazwyczaj weryfikacja potencjalnego lokatora kończy się na spisaniu danych z aktualnego dowodu tożsamości. Za ten błąd płaci większość najemców, którzy zmuszeni są ponieść wysokie koszty długotrwałej eksmisji. Nie należy unikać pytań o wysokość i źródło dochodu przyszłych najemców. Pytania te mogą bulwersować i dziwić, jednak są to informacje, które rozwieją wszelkie wątpliwości co do wypłacalności przyszłych najemców. Wskazane jest także, potwierdzenie wyżej wymienionych informacji stosownymi dokumentami (umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach). Innym sposobem sprawdzenia potencjalnego najemcy jest ustalenie i sprawdzenie nieruchomości wcześniej przez niego wynajmowanych. W rozmowie z kandydatem na najemcę można zapytać o przyczynę zmiany lokum i poprosić o kontakt do poprzedniego wynajmującego i sprawdzić opinię na temat naszego kandydata. 

bezpieczna umowa najmu

Koszty

Przed podpisaniem umowy najmu warto omówić szczegółowo koszty jakie musi ponieść potencjalny najemca. Koszty z tytułu umowy najmu dzielone są na opłaty związane z użytkowaniem lokalu oraz opłaty związane z dodatkowymi usługami. Warto zwrócić uwagę czy opłaty za media wliczone są ryczałtowo czy rozliczenie następuje na podstawie liczników. W pierwszym przypadku najemca naraża się na uśrednienie kosztów. Niezbędnym zapisem jest także określenie w jakiej formie ma być płacona ta należność – przelewem na konto bankowe czy gotówką. Istotną kwestią zabezpieczająca interesy wynajmującego jest także kaucja. Nie podlega ona opodatkowaniu. Należy jednak pamiętać, że obowiązek ten powstaje w sytuacji, kiedy kaucja zostanie pobrana na poczet np. zaległego czynszu. 

Zawsze czytaj umowę

Warto poświęcić trochę czasu na przeczytanie umowy najmu co umożliwi nam wyjaśnienie nurtujących nas kwestii z osobą wynajmującą. Upewnij się, że uzgodniony czynsz jest rzeczywiście określony w umowie najmu a data rozpoczęcia i zakończenia jest prawidłowo określona. Sprawdź adres i numer mieszkania oraz termin, w którym co miesiąc płacony będzie czynsz. Zapisy, które nam nie odpowiadają lub naruszają nasze prawa powinny od razu być negocjowane. Nie należy pochopnie podpisywać umów, które wraz z naszym podpisem stają się wiążące i obowiązujące, nawet w przypadku nieznajomości prawa lub nie przeanalizowania umowy. 

bezpieczeństwo umów

Stworzenie protokołu zdawczo odbiorczego

Jednym ze sposobów jest sporządzenie rzetelnego protokołu zdawczo – odbiorczego najlepiej z dołączoną dokumentacją fotograficzną. Nie jest to jednak jedyny sposób. Dobrym pomysłem jest także uwzględnienie w umowie kaucji będącej zabezpieczeniem wynajmującego w przypadku zniszczenia lokalu. Art. 6. Ustawy o ochronie praw lokatorów określa, iż „zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu”. 

By bezpiecznie podpisywać umowy najmu warto dopasować je do okoliczności i oczekiwań obu stron w związku z tym, tworzenie takiej umowy może być bardzo skomplikowane. Powierzenie skonstruowania umowy profesjonalistom często jest kosztowne i czasochłonne. Lepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w dostępną na rynku aplikacje, która szybko i sprawnie pomoże skonstruować takie pismo. Taka właśnie jest aplikacja Rentumi. Aplikacja rzetelnie przygotowuje umowy w sposób szybki i profesjonalny. Stworzony wzór „idealnej umowy” oparty jest na wieloletnim doświadczeniu w wynajmowaniu lokali. Aby jak najlepiej spełnić oczekiwania użytkowników wzór został sprawdzony przez kilka kancelarii prawniczych. By być pewnym, iż umowa najmu została skonstruowana poprawnie a jej zapisy są zadowalające dla obu stron warto skorzystać z możliwości jakie daje nam współczesna technologia. Rozwiązanie to zaoszczędzi nie tylko nas czas, ale również pieniądze i stres. 

umowa najmu mieszkaniaumowa najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF / Umowa najmu pokoju PDF

Sprawdź również:

Mieszkania na wynajem dla obcokrajowców

Polska w ostatnim czasie cieszy się ogromnym zainteresowaniem obcokrajowców. Ludność […]

Czytaj więcej

Polski Ład. Co zmieni się na rynku nieruchomości?

Polski Ład to propozycja dla nas na „odrodzenie” po pandemii. […]

Czytaj więcej

Czy warto jest ubezpieczyć dom lub mieszkanie?

Ubezpieczenia w dzisiejszych czasach stają się standardem, według przeprowadzonych badań […]

Czytaj więcej

Pośrednictwo nieruchomości. Jak określić cenę sprzedanej nieruchomości?

Kiedy rozpoczynamy współpracę z klientami, którzy chcą sprzedać swoje mieszkanie […]

Czytaj więcej