Czy warto posiadać regulamin najmu mieszkania?

Wynajem nieruchomości niezależnie od tego czy dotyczy pokoju, mieszkania czy domu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Niezwykle ważnym i przydatnym posunięciem może okazać się stworzenie regulaminu najmu. Nie posiadanie tego typu dokumentu może przyczynić się do powstawania nieprzyjemnych sytuacji z lokatorami. Warto pamiętać, że nie każdy ma w stosunku do nas dobre intencje i przed wszelkimi nieporozumieniami warto zabezpieczyć się prawnie. Warto pamiętać o kilku punktach, które są istotne w trakcie tworzenia regulaminu najmu.
Czy warto posiadać regulamin najmu? 
Regulamin wynajmowanego mieszkania to zbiór zasad, które obowiązują zarówno wynajmującego jak i najemcę . Regulamin wynajmowanej nieruchomości porządkuje reguły zachowań, które obowiązują w danym mieszkaniu. Dzięki tego typu dokumentom można uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji z nieuczciwymi najemcami. Wiele osób uważa że tego typu dokumenty ograniczają ich swobodę. Nic bardziej mylnego, gdyż taki regulamin umożliwia jedynie sprawne korzystanie z nieruchomości oraz zabezpiecza interesy obu stron umowy najmu. Zazwyczaj tego typu dokumenty zniechęcają skomplikowanym słownictwem i długimi zdaniami. Warto jednak pamiętać, że jeśli zaakceptowaliśmy regulamin to powinniśmy znać jego treść, gdyż jego nie przestrzeganie może prowadzić do poważnych konsekwencji.

regulamin najmu

Co powinien zawierać regulamin najmu? 
Niezbędnym elementem regulaminu najmu jest określenie przeznaczenia nieruchomości.  Lokal może mieć przeznaczenie mieszkalne lub użytkowe. Nieruchomością o przeznaczeniu użytkowy jest jedno lub więcej pomieszczeń przeznaczonych do realizacji celów użytkowych takich jak np. prowadzenie działalności gospodarczej. Nieruchomości z przeznaczeniem mieszkalnym to lokale zawierające pomieszczenia mieszkalne umożliwiające stały pobyt ludzi i prowadzenie gospodarstwa domowego. Jeśli więc wynajmujemy nieruchomość stricte na cele mieszkaniowe, warto wspomnieć  o tym w regulaminie najmu. Kolejnym ważnym punktem, który powinien zawierać wyżej wspomniany regulamin są kwestie związane z przyjmowaniem gości. Aspekt ten jest bardzo istotny dla właściciela mieszkania. Odpowiednie zapisy w regulaminie najmu mogą rozwiązać problemy z “dzikimi lokatorami”. Dodatkowo warto zastrzec, że za gości przebywających w wynajmowanym mieszkaniu odpowiada najemca a nie właściciel mieszkania. Kolejnym ważnym punktem dobrze sformułowanego regulaminu najmu jest konkretny nakaz przestrzegania ciszy nocnej. By uniknąć niepotrzebnych nieporozumień warto w tym miejscu umieścić także zapis dotyczący godzin powszechnie obowiązującej ciszy nocnej. Większość regulaminów najmu zawiera także warunki dotyczące czystości i wnętrza mieszkania. Zatwierdzając tego typu dokument najemca zobowiązuje się do utrzymania czystości w wynajmowanym lokalu. Zasady utrzymywania porządku dotyczą również miejsc wspólnotowych takich jak klatki schodowe miejsca postojowe czy podwórze. Jeśli właściciel mieszkania chce zastosować całkowity zakaz palenia w wynajmowanej nieruchomości, zapis ten powinien również znaleźć się w regulaminie najmu. Zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu są częstym powodem rodzących się konfliktów pomiędzy najemcą z właścicielem mieszkania. Zazwyczaj nowy lokator zataja posiadanie zwierzęcia domowego i zwyczajnie nie zgłasza tego osobie wynajmującej.  W obawie przed szkodami jakie może wyrządzić pupil, właściciele niechętnie zgadzają się na wynajmowanie mieszkań osobom posiadającym zwierzęta domowe. Szkody wyrządzone przez psa czy kota nie będą miały większego znaczenia w mieszkaniu i niskim standardzie. Inna sytuacja ma miejsce w mieszkaniach nowo wyremontowanych o wyższym standardzie, gdzie koszty napraw będą znacznie wyższe. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie definitywnego zakazu trzymania zwierząt w wynajmowany mieszkaniu. Zakaz ten może zostać wpisany w regulamin, który jest wiążący dla lokatora 

regulamin najmu mieszkania

Większe lub mniejsze awarie zdarzają się prawie w każdym wynajmowanym mieszkaniu. Usterki powstałe w mieszkaniu są częstym przedmiotem sporów między najemcą a wynajmującym. Tworząc regulamin wynajmowanego mieszkania warto zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami. Zgodnie z tymi zapisami lokator jest zobowiązany do poinformowania właściciela o wszelkich awariach i problemach powstałych w lokalu.Wszelkie koszty naprawy wyposażenia, które uległo zniszczeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania pokrywa najemca. Warto w tym przypadku zabezpieczyć również interesy najemcy, poprzez zapis regulaminu mówiący o tym, że koszty naprawy uszkodzeń, na które wpływu nie miał lokator pokrywa właściciel mieszkania. W regulaminie warto również zawrzeć zapis dotyczący uszkodzeń powstałych pod nieobecność najemcy. Każdorazowo lokator ma obowiązek informowania właściciela mieszkania o swojej nieobecności dłuższej niż 14 dni. Przed planowanym wyjazdem najemca zobowiązany jest do zamknięcia wszystkich okien i drzwi, odłączyć wszelkie urządzenia elektryczne oraz zakręcić zawór gazu. Wszelkie szkody wynikające z zaniedbań najemcy pokrywa on sam. 
Częstym problemem jest także wymiana zamków lub zgubienie kluczy. Wymiana zamków lub instalacja dodatkowego zamku bez zgody właściciela powinna być stanowczo zakazana. O zgubieniu kluczy lokator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować właściciela mieszkania. Wszelkie koszty wynikające z dorabiania kluczy lub wymiany zamków pokrywa w takim przypadku najemca. Warto także zaznaczyć, że ubezpieczenie mieszkania zazwyczaj nie obejmuje osobistych rzeczy wynajmującego. Wraz z podpisaniem umowy najmu właściciel przekazuje posiadanie nad mieszkaniem lokatorowi. W konsekwencji właściciel mieszkania nie może wejść do wynajmowanego lokalu bez pozwolenia najemcy. Istnieją od tej zasady wyjątki, które zawarte są w ustawie o ochronie lokatorów.Tworząc regulamin najmu właściciel mieszkania powinien zastrzec sobie prawo do wejścia do lokalu podczas przeglądów okresowych po uprzednim uzgodnieniu terminu, albo bez zgody najemcy, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa oraz w nagłych przypadkach, w których zagrożone jest życie lub mienie. Warto również zaznaczyć, iż właściciel ma prawo do wejścia do nieruchomości w sytuacji podejrzenia porzucenia mieszkania bez rozwiązania umowy najmu. Aby zasady najmu były jasne i przejrzyste warto w regulaminie zawrzeć zapisy dotyczące bezpieczeństwa. Najemca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich gości podczas przebywania w lokalu. Wynajmujący nie powinien brać odpowiedzialności za wszelkie niebezpieczne zachowania osób przebywających w lokalu. Dodatkowo ważnym punktem wyżej wspomnianego dokumentu jest zakaz przechowywania w wynajmowanym lokalu niebezpiecznych substancji.

W końcowej części regulaminu powinny znaleźć się zapisy dotyczące zakończenia najmu. Po zakończeniu umowy najemca zobowiązany jest do doprowadzenia lokalu do stanu odnotowanego w protokole zdawczo- odbiorczym. W dniu odbioru mieszkanie musi być wysprzątane i opróżnione z rzeczy najemcy. Koszty dotyczące naprawy zniszczeń oraz sprzątania pokrywa najemca.

By uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, długoterminowych strat oraz braku możliwości korzystania z własnej nieruchomości warto skupić się na stworzeniu rzetelnego i profesjonalnego regulaminu najmu. By być pewnym, iż wszystkie ważne elementy zostały zawarte w wyżej wymienionym dokumencie warto skorzystać z innowacyjnego rozwiązania jakim jest aplikacja Rentumi. Pomysłodawcy wyposażyli ją w funkcję sklepu, w którym można zakupić wiele pakietów wspierających najem. Jednym z nich jest pakiet “bezpieczny najem”czyli  sprawdzony przez 3 kancelarie, aktualny, bezpieczny wzór umowy najmu + checklista weryfikacji lokatora + regulamin najmu. W przyszłości pakiet ten zostanie wzbogacony o oc najemcy. Przewidywany koszt takiego ubezpieczenia to zaledwie 49 zł. Dzięki niemu  najemca ma gwarancję, iż mimo uszkodzeń do 50 tys. otrzyma zwrot kaucji. To innowacyjne narzędzie najmu pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i zapobiegać niepotrzebnym stresowym sytuacją.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF / Umowa najmu pokoju PDF

Sprawdź również:

Kwatery pracownicze. Komu opłaca się najem?

Co wspólnego może mieć rynek pracy z rynkiem mieszkaniowym? Z […]

Czytaj więcej

Kwatery pracownicze. Jak znaleźć sprawdzony nocleg?

W Twojej firmie wystąpiła konieczność oddelegowania pracowników do innego regionu […]

Czytaj więcej

Kwatery pracownicze. Wyposażenie pokoju robotniczego

Kwatery pracownicze to zazwyczaj miejsce tymczasowego zamieszkania przez pracowników, które […]

Czytaj więcej

Kwatery pracownicze. Odpowiednia lokalizacja

Hostel lub kwatery pracownicze i wynajmowanie tam pokoi wiąże się […]

Czytaj więcej