Czym jest umowa najmu okazjonalnego?

Wynajmem staje się coraz bardziej powszechną formą zwiększania swojego kapitału. Wielu właścicieli mieszkań zastanawia się co zrobić by zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami. Jak zawsze warto spisać umowę najmu w formie papierowej oraz zastanowić się jaka forma najmu byłaby dla nas najodpowiedniejsza. Umowa najmu okazjonalnego przez swą nazwę budzi wiele uprzedzeń szczególnie u najemców, jednak w niektórych przypadkach jest wybawieniem od kłopotów.


Pobierz umowę najmu okazjonalnego
Umowa najmu okazjonalnego

Co to takiego wynajem okazjonalny?

Zasady najmu okazjonalnego określa Ustawa o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z Art. 19a „Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.” Zasady zawarcia tej umowy są bardziej rygorystyczne. Umowę najmu okazjonalnego można zawierać tylko w przypadku wynajmu nieruchomości służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (w innym wypadku umowa instytucjonalna).

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Tak jak każda umowa tak i umowa najmu okazjonalnego oprócz imion i nazwisk osób będących stronami umowy powinna zawierać także ich identyfikatory PESEL oraz numery dowodów spisane z dokumentów tożsamości. Warto jest także wziąć dodatkowy numer kontaktowy do rodziny. Ważne jest określenie terminu najmu oraz zasady wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu. Ważne by dokument zawierał również wszelkie koszty związane z najmem oraz prawa i obowiązki obu stron najmu. Oprócz tych standardowych informacji, które powinna zawierać każda umowa, najem okazjonalny wymaga również Zgodnie z Art. 19a Ustawy o ochronie praw lokatorów „Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

  • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu;
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu;
  • na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.” Potencjalny lokator ma obowiązek wskazania lokalu mieszkalnego, do którego będzie mógł się przeprowadzać po upływie najmu lub po rozwiązaniu umowy. Tego typu oświadczenie musi zostać podpisane przez właściciela lokalu zastępczego, który wyraża zgodę na przyjęcie najemcy pod swój dach w razie zaistnienia takiej konieczności.

Oświadczenie to wraz z umową właściciel mieszkania dostarcza notariuszowi, który sporządza oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się przez najemcę egzekucji oraz o zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie, który został wyznaczony w żądaniu egzekucyjnym.
Zgłoszenie najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego
Gdy umowa najmu okazjonalnego zostanie podpisana, właściciel mieszkania ma 14 dni by zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. Najemca ma prawo wglądu do potwierdzenia, że fakt o najmie okazjonalnym został zgłoszony. Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego jest obowiązkowe, w przeciwnym razie będzie on uznawany za zwykły najem wszystkimi tego konsekwencjami. Aby złościć powyższą formę najmu należy dostarczyć do skarbówki zawiadomienie, w którym konieczne jest zawarcie adresu wynajmowanej nieruchomości oraz okres trwania umowy. Urzędnik będzie wymagał jedynie zawiadomienia bez konieczności przedkładania zawartej umowy. W przypadku najmu okazjonalnego przychody z jego tytułu mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych lub ryczałtem. Rodzaj rozliczenia podatkowego zależy od wyboru właściciela mieszkania. Zachęcamy również do skorzystania z MojWynajem.pl – jest to system do wyliczenia podatku z najmu.

Kto może korzystać z najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego dotyczy jedynie lokali przeznaczonych na cele mieszkalne. Z tego typu najmu nie mogą więc korzystać osoby wynajmujące np. lokal usługowy. Z najmu okazjonalnego nie mogą korzystać również osoby, których działalność gospodarcza opiera się na wynajmowaniu nieruchomości. Jest to zatem tryb najmu dostępny wyłącznie dla osób prywatnych. Niestety podnajem lokalu na podstawie wyżej wymienionej umowy jest niemożliwy, gdyż korzystać z najmu okazjonalnego mogą tylko i wyłącznie pełnoprawni właściciele nieruchomości.

Wypowiedzenie umowy

Umowa najmu wygasa po upływie terminu wyznaczonego w umowie lub po upływie okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy. Jeśli po tym czasie lokator nie opuścił mieszkania, Właściciel mieszkania ma prawo podjąć działania eksmisyjne. W pierwszej kolejności osoba wynajmująca mieszkanie doręcza najemcy stosowne pismo mówiące do jakiego terminu lokal ma zostać opuszczony. Jeśli lokator nie zastosuje się do pisemnego żądania, właściciel mieszkania może złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez sąd, sprawa zostaje przekazana komornikowi. W najmie okazjonalnym eksmisji można dokonać w stosunku do każdego (bez względu na stan zdrowia i niepełnosprawności) oraz bez względu na porę roku (inne eksmisje nie mogą być wykonywane od 1 listopada do 31 marca).

Korzyści dla wynajmującego i najemcy

W praktyce, właściciel mieszkania może w łatwy sposób pozbyć się uciążliwego lokatora. W przypadku zwykłych umów najmu osoba wynajmująca nie może wyrzucić z mieszkania najemcy, który nie chce wyprowadzić się z wynajmowanej nieruchomości. W takiej sytuacji by doszło do eksmisji nieuczciwemu najemcy musi zostać przyznany lokal socjalny co zazwyczaj jest niewykonalne. Eksmisja nieuczciwego najemcy w przypadku umowy najmu okazjonalnego nie obejmuje okresu ochronnego od listopada do końca marca. Dodatkowo można jej dokonać na każdym bez względu na stan zdrowia czy sytuację życiową. Umowa najmu okazjonalnego gwarantuje lokatorowi, że właściciel mieszkania może pobrać od niego wyłącznie czynsz i ewentualnie koszty mediów. Czynsz może zostać podwyższony wyłącznie zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie.

Umowa najmu okazjonalnego
Stworzenie odpowiedniej umowy, która będzie chroniła zarówno osobę wynajmującą jak i najemcę nie jest takie proste. Wyszukany prawniczy język dla wielu ludzi jest niezrozumiały. Niektóre osoby tworząc idealną umowę poświęcają na to mnóstwo czasu. Istnieje jednak inne rozwiązanie. Zakup aktualnej, sprawdzonej, gotowej do użycia umowy najmu okazjonalnego w Sklep.Rentumi.pl . Dodatkowa nasza aplikacja Rentumi pomaga zarządzać umowami najmu oraz windykować czynsze poprzez płatności online z komórki. Rentumi Sp. z o.o. to prężnie rozwijająca się firma na rynku nieruchomości, która wspiera osoby wynajmujące nieruchomości w prowadzeniu najmu. Warto zaufać innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, które zaoszczędzą nie tylko nasz czas, ale i pieniądze.

Pobierz umowę najmu okazjonalnego
Umowa najmu okazjonalnego

Oceń nas!

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej