Umowa najmu instytucjonalnego

Strona główna > Centrum Inwestora > Umowa najmu instytucjonalnego

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.Jest to forma umowna dla instytucji prawnych ( działalności gospodarczych ), tak samo złożona jak umowa najmu okazjonalnego. W tej formie również instytucja musi złożyć oficjalnie pismo podpisane przy notariuszu ( akt notarialny ), w którym dobrowolnie pozbywa sie prawa do żądania innego lokalu w celu zamiany podczas nagłej eksmisji.

Najemca jest również zobowiązany do zapłacenia kwoty równej 3-krotności kaucji za lokal oraz kosztów jakie zostaną wyprodukowane poprzez notariusza przy którym instytucja będzie zobowiązana podpisać oświadczenie.
Jakiego okresu może żądać instytucja w momencie otrzymania informacji o konieczności opuszczenia lokalu?

Minimalny termin, który może wskazać wynajmujący w zadaniu opróżnienia lokalu w przypadku najmu instytucjonalnego to czternaście dni od otrzymania pisemnego oświadczenia o konieczności opuszczenia lokalu. Jest to o tydzień dłuższy termin niż w przypadku umowy najmu okazjonalnego. Nie łatwo jest w krótkim czasie znaleźć odpowiedniego lokum dla instytucji stąd wydłużony został termin opuszczenia lokalu.

Jakie kwestie należy zawrzeć w umowie instytucjonalnej?

 

  • Akt notarialny potwierdzający dobrowolne zrzeczenie sie prawa do lokalu zastępczego
  • Umowa najmu instytucjonalnego
  • Ustalenie konkretniej daty opuszczenia lokalu
  • protokół zdawczo-odbiorczy

 

Gdzie można znaleźć wzór takiego dokumentu?
W trosce o Państwa wygodę przygotowaliśmy wzór postanowień umowy najmu instytucjonalnego, który należy dołączyć do umowy najmu. Wzór można pobrać poprzez kliknięcie poniższego przycisku:

Pobierz w postaci PDF

 

Bądź zdobyć kompletne dokumenty umów najmu, instytucjonalnego, okazjonalnego, najmu mieszkania oraz najmu pokoju w naszym Sklepie z wzorami. Dokumenty z gwarancją bezpieczeństwa dla obu stron i wieloletnim doświadczeniem profesjonalistów.

Czym jest umowa najmu instytucjonalnego?

Wynajem mieszkań staje się coraz powszechniejszą formą zwiększania swojego kapitału. Zaciąganie kredytów na mieszkanie stricte na wynajem już nikogo nie dziwi. Wielu właścicieli mieszkań zastanawia się co zrobić by zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami. Jak zawsze warto spisać umowę najmu w formie papierowej oraz zastanowić się jaka forma najmu byłaby dla nas najodpowiedniejsza. Umowa najmu instytucjonalnego przez swą nazwę budzi wiele uprzedzeń szczególnie u najemców, jednak w niektórych przypadkach jest wybawieniem od kłopotów.  

Co to takiego wynajem instytucjonalny?

Definicje najmu instytucjonalnego znajdziemy w o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykułem 19f „Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.” Zasady zawarcia tej umowy są bardziej rygorystyczne. Umowę najmu instytucjonalnego można zawierać tylko w przypadku wynajmu nieruchomości służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Ten typ umowy musi być zawierany na czas określony a zawierać ją mogą osoby posiadające działalność oparta na wynajmie mieszkań. 

umowa najmu instytucjonalnego - co to takiego


Czym różni się najem instytucjonalny od okazjonalnego?

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą utworzono w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości pojęcie najmu instytucjonalnego. Konstrukcja wyżej wymienionej umowy jest podobna do umowy najmu okazjonalnego. Różnica polega na tym, iż umowy najmu instytucjonalnego mogą zawierać osoby posiadające działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowa ta musi zostać zawarta na czas określony. W umowie najmu instytucjonalnego ustawodawca eliminuje obowiązek przedstawienia oświadczenia osoby wynajmującej dotyczące wskazania lokalu, w którym zamieszka w przypadku konieczności opuszczenia mieszkania. Pozostałe elementy i wymogi umowy pozostają takie same jak w umowie najmu okazjonalnego.
 

Co powinna zawierać umowa najmu instytucjonalnego?

Tak jak każda umowa taki i umowa najmu instytucjonalnego oprócz imion i nazwisk osób będących stronami umowy powinna zawierać także ich identyfikatory PESEL oraz numery dowodów spisane z dokumentów tożsamości. Ważne jest określenie terminu najmu oraz zasady wcześniejszego wypowiedzenia umowy. Ważne by dokument zawierał również wszelkie koszty związane z najmem oraz prawa i obowiązki obu stron najmu. Oprócz tych standardowych informacji, które powinna zawierać każda umowa, najem instytucjonalny wymaga również zgodnie z Art. 19f „Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19i ust. 2, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. .”  

Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego

Istotną kwestią, którą powinno zawrzeć się w każdej umowie najmu są warunki wypowiedzenia umowy mieszkania. Zgodnie z art. 19i wyżej już wspomnianej ustawy „Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy”. Istnieją jednak szczególne wyjątki, w których umowa może zostać wypowiedziana w innym terminie. Sytuacje te określa art. 11 wypowiedzenie powinno obowiązywać„ Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator: -pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód  lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.” 

wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego


Kto korzysta na najmie instytucjonalnym?

Najwięcej korzyści z tego typu najmu mają osoby wynajmujące. Duże grono przedsiębiorców miało obawy przed prowadzeniem działalności w zakresie wynajmowania mieszkań. Pozbycie się nieuczciwych lokatorów było trudne, żmudne a postępowania eksmisyjne potrafiły trwać latami. Zawierając umowę najmu instytucjonalnego nie musimy martwić się o wskazywanie lokalu alternatywnego w przypadku eksmisji. Komornik może dokonać natychmiastowej eksmisji do miejsc oferujących darmowe noclegi tj. noclegowni czy schroniska. Potencjalni lokatorzy zyskują większe możliwości wyboru lokalu na wynajem, gdyż na rynku pojawiają się oferty tworzone przez prywatnych przedsiębiorców. Więcej ofert wpłynie na spadek cen najmu co również jest dużym plusem dla najemców. 

Stworzenie odpowiedniej umowy, która będzie chroniła zarówno osobę wynajmującą jak i najemcę nie jest takie proste. Wyszukany prawniczy język dla wielu ludzi jest niezrozumiały. Niektóre osoby tworząc idealną umowę poświęcają na to mnóstwo czasu. Istnieje jednak inne rozwiązanie. Aplikacja Rentumi pomaga stworzyć satysfakcjonująca nas umowę. Na podstawie przygotowanego przez doświadczonych profesjonalistów szablonu stworzysz umowę dopasowaną do swoich indywidualnych potrzeb. Generator umów oferuje elastyczne opcje rozliczeń czynszów, możliwość zdalnego podpisania umowy, specjalne zapisy dla podnajmu oraz wiele innych funkcji. Rentumi to prężnie rozwijająca się firma na rynku nieruchomości, która wspiera osoby wynajmujące nieruchomości w prowadzeniu najmu. Warto zaufać innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, które zaoszczędzą nie tylko nasz czas, ale i pieniądze. 

Artykuły

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej