Jak zgłosić umowę najmu do urzędu skarbowego

Istnieją nieskończone sposoby na inwestowanie swoich pieniędzy. Jedną z opcji inwestycyjnych, którą warto rozważyć, jest wynajem nieruchomości. Jest to świetna opcja ulokowania wolnego kapitału. Może generować stały  dochód pasywny  i jest dobrą inwestycją długoterminową gdyż jej wartość wzrośnie z czasem. Aby wynajem był prowadzony zgodnie z prawem powinien zostać zgłoszony do odpowiedniego urzędu skarbowego wraz z oświadczeniem określającym formą opodatkowania jaką wybierzemy.

Procedura zgłaszania najmu

Wynajem nieruchomości jako taki nie wymusza na właścicielu mieszkania zgłaszania takiej działalności do urzędu, chyba że mamy do czynienia z umową najmu okazjonalnego. Tego typu umowę należy zgłosić do urzędu skarbowego w terminie narzuconym przez przepisy podatkowe. Pierwsze zgłoszenie najmu okazjonalnego powinno nastąpić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód z najmu. W związku z powyższy termin zgłoszenia najmu okazjonalnego może być różny w zależności od tego kiedy właściciel otrzymał pierwszy przychód z tego tytułu. Zgodnie z Art. 19b Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.” Oczywistą kwestią jest, iż zgłoszenie powinno nastąpić po spełnieniu wszystkich wymogów najmu okazjonalnego, czyli m. in.:

· wynajem nieruchomości służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

· osoba wynajmująca nie prowadzi działalności gospodarczej

· wynajmujący jest właścicielem mieszkania

· oświadczenie osoby wynajmującej, mające status aktu notarialnego, w którym najemca zobowiązuje się do opuszczenia lokalu w terminie wskazanym w umowie.

Warto pamiętać, że zyski z wynajmu nieruchomości powinny być rozliczone na zeznaniu PIT-8.

Aby poprawnie zgłosić nasz najem okazjonalny do odpowiedniego urzędy skarbowego należy dostarczyć do naczelnika urzędu stosowne zawiadomienie, które zwierać powinno :

  • date i miejsce sporządzenia dokumentu
  • datę rozpoczęcia najmu
  • dokładny adres wynajmowanej nieruchomości
  • na jaki okres nieruchomość została wynajęta 
  • informację o przesłanek prawnych koniecznych do zaistnienia najmu okazjonalnego, które zostały spełnione

Warto pamiętać, że współczesne prawo nie nakłada na właściciela mieszkania obowiązku przedłożenia zawartej umowy najmu mieszkania, wystarczy wyżej wspomniane zawiadomienie.

umowa najmu do urzędu skarbowego
umowa najmu do urzędu skarbowego

Dodatkowo warto pamiętać o możliwości zgłoszenia interesującej nas formie opodatkowania. Oświadczenie to powinno zawierać:

  • miejscowość i data sporządzenia dokumentu
  • jaki rodzaj opodatkowania wybieramy jako osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu umowy najmu
  • jeśli chcemy skorzystać z możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu to również warto o tym wspomnieć.

Zmiany wprowadzone w 2019 roku

Warto również wspomnieć o zmianach jakie zostały wprowadzone w styczniu 2019 roku. Otóż zmiany dotyczą m.in.: zniesienia konieczności prowadzenia ewidencji przychodów. Dotychczas obowiązek ten spoczywał na osobach zawierających ustne umowy najmu. Obecnie nikt nie ma takiego obowiązku. Warto również wspomnieć o wprowadzeniu możliwości kwartalnego opłacania ryczałtu. Z tego typu rozwiązań mogą skorzystać osoby, których dochód z najmu prywatnego w zeszłym roku nie przekroczył nieco ponad 100 000 zł.

najem okazjonalny a US

Konsekwencje niezgłoszenia najmu

Jeśli umowa najmu nie została zgłoszona do urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, a mimo to uwzględnimy ten dochód w rocznej deklaracji PIT to wszystko powinno być w porządku. Jeśli osoba wynajmująca chciała rozliczyć się ryczałtem a nie zgłosiła najmu do urzędu i tym samym nie zmieniła formy opodatkowania skutkować to będzie nakazem urzędu skarbowego o wyrównanie należnego podatku do wysokości jaką podatek osiągnąłby, gdyby właściciel mieszkania rozliczał się na zasadach ogólnych. Jeśli jednak wynajmujący ukrył swoje dochody z najmu i nie odprowadził od nich podatku, może liczyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. W przypadku donosu lub kontroli fiskusa może dojść nie tylko do nałożenia kary pieniężnej, ale i również wyższe opodatkowanie dochodów, które określi urząd skarbowy. Ukrywanie wynajmu nieruchomości w szarej strefie traktowane jest jako wykroczenie a w niektórych przypadkach nawet jako przestępstwo. W przypadku nieumyślnego niezgłoszenia umowy najmu (najczęściej wynikająca z nieznajomości prawa) właściciel ma prawo wystosować do urzędu skarbowego czynny żal, zgłaszając najem, termin, od którego ma miejsce oraz przyczynę niezgłoszenia go wcześniej. Należy jednak pamiętać, że z czynnego żalu można skorzystać tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie wszczęto przeciwko wynajmującemu kontroli w tej sprawie. W przypadku najmu okazjonalnego niezgłoszenie go do urzędu skarbowego jest jednoznaczne z jego niezaistnieniem, a co za tym idzie nie będzie możliwości szybszej eksmisji w razie problemów z lokatorem.

Największe korzyści z płacenia podatków zyskują osoby wynajmujące mieszkanie na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Uiszczane opłaty gwarantują im bezproblemowy najem oraz chronią w czasie konieczności zmiany najemcy. Osoby prowadzące inne formy najmu, zgłaszając go do urzędu skarbowego zyskują możliwość budowania swojej zdolności kredytowej. Coraz powszechniejsze staje się czerpanie zysków z rentierstwa. Zarządzanie wieloma wynajętymi nieruchomościami na raz może sprawiać nie lada kłopot. By uniknąć niepotrzebnych stresów warto skorzystać z aplikacji Rentumi. Uporządkowana baza mieszkań to wygodny podgląd bieżącej sytuacji. Zarządzanie mieszkaniami z Rentumi to podgląd na całą nieruchomość, również pod względem aktualnie przebywających lokatorów, stanów liczników, wyposażenia i rozliczeń związanych z danym mieszkaniem. Dodatkową zaletą aplikacji jest Sklep Rentumi, który oferuje specjalny pakiet „Bezpieczny najem” czyli sprawdzony przez 3 kancelarie, aktualny, bezpieczny wzór umowy najmu + checklista weryfikacji lokatora + regulamin najmu. Dodatkowo zainteresowani znajdą tu możliwość wykupienia szkoleń, umów najmu a nawet możliwość bezpośredniego wykupienia dostępu do aplikacji. Warto zainwestować w tą innowacyjną aplikację, która zaoszczędzi czas i zwiększy jakość obsługi Waszego najmu.

umowa najmu mieszkaniaumowa wynajmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF / Umowa najmu pokoju PDF

4.5/5 - (4 votes)

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej