Kaucja w umowie najmu

Jeśli masz zamiar podpisać umowę najmu mieszkania pierwszego mieszkania, musisz wiedzieć co to jest kaucja zabezpieczająca. Opłaty za bieżące zużycie mediów, czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc oraz dodatkowo kaucja zabezpieczająca? Ciąg płatności związanych z wynajmem może być zniechęcający. Nie dziwi więc, że zadajesz sobie pytania : „Po co jestem zabezpieczony?” „Dlaczego potrzebują tyle pieniędzy?” Aby lepiej zrozumieć zagadnienie dotyczące kaucji warto zapoznać się z kilkoma istotnymi kwestiami. 

Czym dokładnie jest depozyt zabezpieczający?

Kaucja jest sumą pieniędzy, którą nowy najemca przekazuje właścicielowi lub firmie zarządzającej nieruchomościami. Pomyśl o depozycie zabezpieczającym jako ubezpieczeniu w razie nieprzewidzianych losowych zdarzeń. Uszkodzenia mieszkania lub pominięcie czynszu to naruszenia umów mogące kosztować nas  nawet kilka tysięcy. Warto jednak pamiętać, że depozyty zabezpieczające podlegają zwrotowi. Jeśli uważasz się za dobrego mieszkańca i wiesz, że opuścisz mieszkanie bez skazy, masz dużą szansę na odzyskanie pieniędzy. 

Ile kosztuje kaucja?

Art. 6. Ustawy o ochronie praw lokatorów określa, iż „zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu”. Kaucja sama w sobie nie podlega opodatkowaniu.Należy jednak pamiętać, że obowiązek ten powstaje w sytuacji, kiedy kaucja zostanie pobrana na poczet np. zaległego czynszu. Warto również pamiętać, że zgodnie z art.5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „ Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”.

Kaucja

Kiedy płacę kaucję?

Wprowadzając się do nowego mieszkania, podobnie jak czynsz za pierwszy miesiąc, często musimy również wpłacić kaucję zabezpieczającą. Twój wynajmujący lub firma zarządzająca nieruchomościami najprawdopodobniej dostarczy Ci listę płatności, które należy uregulować przed wprowadzeniem się. Jedną z nich będzie kaucja. Warto zadbać o terminowe wpłacenie depozytu, ponieważ może to wpływać na to, czy właściciel nieruchomości zarezerwuje ją dla nas. 

Kiedy można odzyskać depozyt?

Każdy lokator ma prawo domagać się odzyskania kaucji, jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Można prosić o zwrot całego depozytu zabezpieczającego gdy:

  • wynajmujący nie dostarczy w ciągu 30 dni od otrzymania kaucji, pisemnego potwierdzenia 
  • nie pozwala na sprawdzenie ewidencji depozytów i napraw
  • zwraca się z prośbą o zrzeczenie się kaucji

Warto pamiętać, że wszelkie żądania zwrotu depozytu powinny zostać skierowane pisemnie. Najemca ma prawo do 3 krotności kwoty kaucji jeśli :

  • Właściciel mieszkania lub inna osoba wynajmująca nam mieszkanie nie umieszcza pieniędzy z kaucji na osobnym koncie
  • zbywając nieruchomość nie przenosi depozytu na nowego właściciela

Po wygaśnięciu umowy wynajmu mieszkania właściciel mieszkania jest zobowiązany w ciągu 30 dni dostarczyć najemcy listę szkód, które zastał w mieszkaniu. Jeśli po wyprowadzce wynajmujący nie odnotowuje żadnych szkód w mieszkaniu, a Ty nie zalegasz z czynszem, możesz ubiegać się o zwrot kaucji.  

Kaucja lokatora

Jeśli wynajmujący lub firma wynajmująca odmówi mi zwrotu depozytu zabezpieczającego, co mam zrobić?

Jeśli czujesz, że właściciel chce Cię oszukać nie zwracając Ci kaucji najmu, możesz rozważyć napisanie listu z żądaniem zwrotu depozytu . List z żądaniem jest zasadniczo formalnym argumentem, dlaczego należy zwrócić depozyt. Większość mieszkańców i firm wynajmujących może w ten sposób osiągnąć kompromis. Jeśli powyższe działanie nie przyniesie oczekiwanych efektów, warto zastanowić się nad złożeniem pozwu w sądzie. Należy jednak pamiętać, że sprawa sądowa może trwać latami, więc zanim zaczniesz składać roszczenie, upewnij się, że skorzystałeś ze wszystkich innych możliwości .

Czy mój depozyt zabezpieczający zostanie wykorzystany na pokrycie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi?

W przypadku, gdy żywioły matki natury doprowadzą do zniszczenia twojego mieszkania, pieniądze na naprawy nie będą pochodzić z depozytu zabezpieczającego. Twój depozyt zabezpieczający jest przeznaczony wyłącznie na szkody, które sam stworzyłeś. Niestety czasami przekłada się to na szkody wyrządzone przez twojego psa, małe dziecko lub gościa. Jednak naprawy wszelkich niekontrolowanych uszkodzeń (np. Klęsk żywiołowych) w twoim mieszkaniu będą wynikały z ubezpieczenia właściciela lub zarządcy nieruchomości. Jednak ubezpieczenie mieszkania właściciela lub zarządcy nieruchomościami obejmuje jedynie strukturę samego mieszkania. Oznacza to faktyczne fizyczne ściany, podłogi, okna itp. Oznacza to również, że wszelkie uszkodzenia kanapy, telewizora, oświetlenia i innych rzeczy osobistych nie zostaną pokryte. Z tego powodu,warto wykupić ubezpieczenie dla najemców. Niektórzy właściciele i zarządcy nieruchomości mogą nawet wymagać ubezpieczenia najemcy przed podpisaniem umowy najmu.

Czy mój depozyt zabezpieczający zostanie wykorzystany na pokrycie szkód spowodowanych przez wypadki, takie jak pożary lub kradzież?

W przypadku kradzieży ubezpieczenie właściciela lub zarządcy nieruchomości nie obejmie skradzionych rzeczy, ale obejmie wszelkie szkody w samej nieruchomości (np. Rozbite okno lub drzwi). Właściciel lub zarządca nieruchomości również powinien podjąć odpowiednie działania aby nie tylko uczynić budynek bezpieczniejszym, ale także byś poczuł się bezpieczniej. Utrata depozytu zabezpieczającego zdecydowanie by w tym nie pomogła.

Jeśli chodzi o pożary sprawa nie jest jednoznaczna. Mówiąc prościej, jeśli rozpalisz ogień pod dachem, niezależnie od tego, czy jest to wypadek, czy nie, będziesz musiał zapłacić za szkody. Bez względu na to, czy depozyt zabezpieczający zostanie przeznaczony na te naprawy, jeśli szkody są wystarczająco poważne, możesz spodziewać się, że koszty ich naprawy będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Inaczej sytuacja wygląda, gdy sąsiad roznieci ogień w swoim mieszkaniu , w wyniku czego pożar przedostanie się również do Twojego mieszkania, powodując uszkodzenia – właściciel nie może nas winić. Firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami lub sąsiad będą płacić za naprawy. Minusem jest to, że po raz kolejny nie otrzymasz rekompensaty za rzeczy osobiste, których nie można ocalić, chyba że posiadasz ubezpieczenie najemcy.

Zaletą wynajmu nieruchomości jest łatwy i szybki dochód pasywny. Niestety zdarzają się sytuacje, w których lokatorzy z przyczyn losowych lub czystej premedytacji zalegają z płatnościami czynszu.Jeśli właściciel mieszkania nie zabezpieczył się przed taką sytuacją stosując odpowiednie zapisy w umowie lub wymagając wpłacenia kaucji pozostaje mu wszczęcie egzekucji opartej na prawomocnym wyroku sądowym. Windykacja należności jest żmudna i czasochłonna a działania na własną rękę zazwyczaj nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z pomocą przychodzi innowacyjna aplikacja Rentumi. Gdy lokator zalega z płatnością aplikacja poinformuje go o przeterminowanej płatności. Otrzyma on wiadomość sms. Rentumi przewiduje karne opłaty za taką formę przypomnienia o płatności w wysokości 5 zł/sms. Jeśli mimo starannie przygotowanej umowy, w której aplikacja uwzględnia zapisy zabezpieczające przed tego typu sytuacjami, wystąpią dalsze problemy z windykacją Rentumi pomoże w szybkim skierowaniu sprawy do firmy windykacyjnej. Biznes wynajmu nieruchomości nigdy nie był tak prosty. W końcu zyskasz czas dla siebie razem z aplikacją Rentumi.

wzór umowy najmuumowa najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF / Umowa najmu pokoju PDF

Sprawdź również:

Wynajem mieszkań w czasie pandemii koronawirusa

Wynajem mieszkań w czasie pandemii koronawiursa nie musi być tak […]

Czytaj więcej

Weryfikacja najemcy. Co zrobić, aby obyło się bez problemów?

Weryfikacja najemcy to sposób, aby w przyszłość uniknąć problemów z […]

Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy najmu przez właściciela

Rozwiązanie umowy najmu przez właściciela – chociaż zdecydowana część najemców […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie mieszkania na wynajem

Ubezpieczanie mieszkania na wynajem nie jest obowiązkiem, jednak podobnie jak […]

Czytaj więcej