Odpowiedzialność wynajmującego mieszkanie

Każda osoba wynajmująca mieszkanie ma szereg obowiązków wobec swoich lokatorów. Chociaż większość właścicieli ma świadomość, że najemcy będą płacić czynsz co miesiąc po podpisaniu umowy najmu, jednak zapominają o tym, że mają oni wobec nich pewne oczekiwania.

Przekazanie lokalu mieszkalnego najemcy

Zasadniczo osoba wynajmująca komuś mieszkanie jest odpowiedzialna za zapewnienie lokatorowi lokalu mieszkalnego. Termin „mieszkalny” oznacza, że​ wynajmowana nieruchomość musi nadawać się do zamieszkania, być wolna od zagrożeń i wad konstrukcyjnych oraz być zgodna ze wszystkimi przepisami budowlanymi. Lokal niezdatny do mieszkania to taki w którym: brak działającej instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej lub elektrycznej, wybite są okna lub drzwi, budynki są brudne i zaniedbane w stopniu nie spełniającym wymogów sanitarnych. Zaniedbania w tej kwestii ze strony właściciela, mogą zostać uznane za wykroczenie w czasie rozprawy sądowej, jeżeli zostanie pozwany przez najemcę. W rzeczywistości sąd może przyznać najemcy odszkodowanie poprzez obniżenie czynszu, jaki najemca zapłaci wynajmującemu. Istnieje kilka podstawowych kroków, które właściciel powinien wykonać, aby jego nieruchomość nadawała się do zamieszkania. Podstawowe obowiązki właściciela obejmują:

  • Zgodność ze wszystkimi przepisami budowlanymi potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym
  • Zapewnienie niezbędnych urządzeń grzewczych, elektrycznych oraz ciepłej i zimnej wody
  • Dokonanie wszelkich wymaganych napraw, nie wynikających z niewłaściwego użytkowania lokalu
  • Kontrola nieruchomości za każdym razem, gdy jest ona wynajmowana w celu ustalenia, czy spełnia ona wymogi bezpieczeństwa i odpowiednie standardy
odpowiedzialność wynajmującego

Naprawy

Chociaż właściciele są przede wszystkim odpowiedzialni za zapewnienie warunków mieszkaniowych wynajmowanej nieruchomości, są również odpowiedzialni za niektóre naprawy. Właściciel mieszkania musi wykonać wszelkie prace konserwacyjne, które są niezbędne do utrzymania warunków najmu. Zgodnie z art. 6a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami 2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu. 3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: 1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia; 2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy; 3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nie obciążającym najemcy, a zwłaszcza: a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu, b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.” W związku z powyższym wynajmujący jest prawnie odpowiedzialny za naprawę wszelkich wad i będzie odpowiedzialny za wszelkie obrażenia wynikające ze swoich zaniedbań. Dla bezpieczeństwa należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy stanu mieszkania. Właściciel mieszkania nie ponosi jednak odpowiedzialności za naprawę szkód wyrządzonych przez najemcę lub jego rodzinę, gości lub zwierzęta domowe.

Obowiązek zarządzania kaucją lub czynszem opłaconym z góry

Obowiązki właściciela wiążą się rownież z kaucją lokatora . Każdy wynajmujący ma prawo obciążyć najemców kaucją zabezpieczającą. Kaucja stanowi formę zabezpieczenia dla właściciela na wypadek, gdyby najemca nie zapłacił czynszu , zniszczył nieruchomość lub w inny sposób naruszył umowę najmu. Istnieją również szczegółowe zasady przechowywania depozytu zabezpieczającego, zwrotu depozytu zabezpieczającego oraz sposobu postępowania z depozytem zabezpieczającym w przypadku sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art.5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „ Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu”. Wynajmujący są zobowiązani do przestrzegania tych przepisów. W przypadku ich nieprzestrzegania mogą ponieść konsekwencje prawne.
odpowiedzialny wynajmujący

Znajomość swoich praw i obowiązków wynikających z umowy wynajmu mieszkania jest podstawową kwestią w walce z nieuczciwymi najemcami. By w rzetelny sposób kontrolować najem warto skorzystać z usług firmy Rentumi. Aplikacja ta pomaga w pełni zautomatyzować najem. Nie tylko poprzez automatyczne generowanie umów ale i możliwość zdalnego podpisania umowy najmu, zarządzania stanem liczników, księgowanie wpłat online oraz wspiera windykację zaległych czynszów. Rentumi samo wysyła powiadomienia o płatnościach lokatorów co również oszczędza czas wynajmującego. Dużym atutem tego innowacyjnego rozwiązania jest również panel lokatora, który został stworzony również w wersji anglojęzycznej. Warto przetestować aplikację Rentumi i na „na własnej skórze” sprawdzić jej zastosowanie. Dzięki niej rentierzy optymalizują swój czas i mogą w pełni skupić się na pozyskiwaniu nowych inwestycji.

umowa wynajmu mieszkaniaumowa najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF / Umowa najmu pokoju PDF

Oceń nas!

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej