Wynajem mieszkania uchodźcom. Jak wykonać to bezpiecznie?

Wynajem mieszkania uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy jest coraz popularniejszą formą. W poniższym artykule informuje jaką umowę najmu podpisać z uchodzą i na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.

umowa najmu mieszkania

Umowa najmu mieszkania – jaką umowę zawrzeć z uchodzą z Ukrainy?

Osoba ze statusem uchodźcy jest obywatelem legalnie przebywającym na terenie Polski. Tym samym nie ma żadnych przeciwwskazań do podpisania z nią umowy najmu mieszkania. Taka umowa jest dokumentem potwierdzającym najem, więc najlepiej sporządzić ją w formie pisemnej, aby każda strona wiedziała, jakie ma prawa i obowiązki w związku z jej zawarciem. 

W przypadku uchodźców z Ukrainy problemem może być brak znajomości języka polskiego i przez to niezrozumienie poszczególnych jej punktów. Najlepiej zastosować umowy w języku uniwersalnym takim jak angielski. Umowa najmu mieszkania w języku angielskim dostępna jest w ofercie Sklepu Rentumi.

W Polsce od wielu lat mieszkają obywatele Ukrainy i wynajmujący nie mają problemu, aby wynająć nieruchomość osobie z paszportem ukraińskim. Ukraińcy przebywający dłużej w naszym kraju często uzyskują kartę pobytu lub polskie obywatelstwo i wówczas posługują się dokumentami wydanymi przez państwo polskie. Żeby sporządzić umowę najmu, uchodźca musi posiadać dowolny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Najczęściej stosowana jest klasyczna umowa najmu lub umowa najmu okazjonalnego. Przy sporządzaniu umowy najmu okazjonalnego najemca musi wskazać adres, pod który się przeniesie w przypadku zakończenia umowy. W przypadku uchodźców raczej nie będzie możliwe wskazanie takiego miejsca.

Jaki rodzaj umowy najmu jest najlepszy?

Coraz więcej osób, które wynajmują nieruchomości osobom prywatnym chce stosować najem okazjonalny. Niestety uchodźcy z Ukrainy z wiadomych względów nie będą mogli spełnić różnych warunków takiej umowy jak np. podanie innego adresu. Pozostaje więc klasyczna umowa najmu mieszkania lub umowa najmu pokoju.

W umowie najmu mieszkania powinny być zawarte następujące informacje takie jak: strony umowy, przedmiot najmu, opis stanu i wyposażenia nieruchomości, sposób korzystania z przedmiotu najmu, prawa i obowiązki obu stron, sytuacje, w jakich umowa może zostać wypowiedziana w trybie natychmiastowym, określenie wysokości kaucji i na co nie może być przeznaczona. W umowie najmu powinno też być określone, na jaki czas jest zawarta, jeśli na nieokreślony to również należy podać okres jej wypowiedzenia. Umowa to dokument, na który powinny zgodzić się obie strony. Jeśli najemca chce dokonać modyfikacji w umowie, to powinien o tym poinformować właściciela nieruchomości.

Drugą formą udostępnienia nieruchomości jest umowa użyczenie. Szczególnie przydatna dla osób, które chcą wynająć uchodźcom lokal za darmo. Użyczenie polega na bezpłatnym przekazaniu nieruchomości, użyczający nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. Stronami w takiej umowie są użyczający i biorący. Umowa użyczenia jest bardzo podobna do umowy najmu. Również określa się tam strony umowy, przedmiot, opis przedmiotu, czas trwania umowy oraz prawa i obowiązki stron, choć w tym przypadku jest inny zakres. Biorący ma obowiązek używać użyczonego lokal zgodnie z przeznaczeniem i regulować opłaty. Odpowiada on również za szkody powstałe w nieruchomości i ponadnormatywne zużycie lokalu.

Czy przy wynajmie mieszkania uchodźcy konieczne jest zameldowanie?

Zameldowanie dla osób spoza Unii Europejskiej jest obowiązkowy, w przypadku gdy uchodzący chcą, albo muszą przebywać w naszym kraju dłużej niż 30 dni. Wniosek o zameldowanie powinni złożyć do czwartego dnia po przybyciu do Polski. Zameldowanie w danym miejscu nie powinno być dłuższe niż okres, na jaki mają prawo przebywać w Polsce. Nie wszystkie te wymogi dotyczą uchodźców z Ukrainy, ponieważ polski rząd ogłosił, że granicę podczas wojny na Ukrainie, która trwa od lutego można przekraczać bez żadnych stosownych dokumentów i nie ma obowiązku rejestracji w punktach recepcyjnych po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej.

Na co zwrócić uwagę przy wynajmowaniu nieruchomości uchodźcom z Ukrainy?

Wielu właścicieli mieszkań pyta o źródło dochodów, związku z ewentualną możliwością pokrywania opłat za wynajęte mieszkanie. Często chcą zobaczyć zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. W przypadku osób z zagranicy ważne jest sprawdzenie, czy są w Polsce przebywają legalnie.

 Standardowo uchodźcy, powinni dysponować paszportem i mieć dokument tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, który potwierdza tożsamość oraz uprawnia do pobytu na terenie Rzeczpospolitej. Po zakończeniu procedur związanych z nadaniem statusu uchodźcy otrzymują karty pobytu. Do weryfikacji najemcy idealnie nada się checklista weryfikacji najemców.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania  /  Umowa najmu pokoju

5/5 - (6 votes)

Sprawdź również:

Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego?

Coraz więcej ludzi, w tym Polaków, decyduje się na zakup […]

Czytaj więcej

Umowa najmu okazjonalnego – jakie korzyści ze sobą niesie?

Najem okazjonalny to rewelacyjne rozwiązanie dla właścicieli lokali, których nieruchomości […]

Czytaj więcej

Umowa najmu mieszkania – wskazówki dla wynajmującego

Wiele właścicieli boi się wynajmować swoje nieruchomości z obawy przed […]

Czytaj więcej

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania?

Zastanawiasz się, czy kupno nieruchomości, która będzie służyć głównie pod […]

Czytaj więcej